Hva er nettolønn?

Nettolønn vil si lønn etter skatt. Netto er generelt et begrep som brukes når man snakker om en enhet etter fratrekk. Herunder finner man eksempelvis nettovekt som betyr en vares vekt uten emballasje, bruksansvisning etc. Motparten til nettolønn kjenner vi som bruttolønn, som tilsier lønn før skatt.

Fagforeningskontigent og pensjonsparing er i likhet med skatt, et lønnstrekk som (kan) skjer før du får den endelige nettolønnen.

Regne om fra bruttolønn til nettolønn

Eksempel:

Hva er nettolonn matematikk okonomi skatt

Jessica tjener 22 500 kroner brutto, og skatter 30 %. Hvor mye sitter hun igjen med netto?

Formel:
Bruttolønn * skatteprosent / 100 = x

Bruttolønn – x = Nettolønn

22 500 kr * 30 % / 100 = 6 750 kr

22 500 kr - 6 750 kr = 15 750 kr

Jessica sitter igjen med 15 750 kr i nettolønn.

Vi har ikke tatt høyde for eventuelle andre trekk som pensjonsparing og fagforeningskontigent i eksempelet.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...