Prosentsats og utregning av feriepenger

Prosentsatsen for feriepenger er minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget for folk flest, men 12,5 % for alle over fylte 60 år. Det kan likevel påvirkes av en rekke ting, som blant annet hvor lang ferie du skal ha, men den kan aldri være lavere enn minimumsatsen.

De aller fleste som jobber i Norge har 5 uker sommerferie, og da settes prosentsatsen til 14,3 % for personer over 60 år, og 12 % for alle andre.

De fire satsene ovenfor er de aller vanligste å bruke, men det er likevel mulig at dine prosentsatser blir forskjellige, da det varierer ettersom hvilken avtale du har med arbeidsgiveren din, og hvilken eventuell tariffavtale du har.

En ting som er viktig å vite om feriepenger er at de baserer seg på fjorårets inntekter. Det betyr at du ikke får noen form for feriepenger dersom du er ute i ditt første arbeidsår. At du ikke får utbetalt feriepenger betyr ikke at du ikke har krav på ferie, men da må du selv sørge for at økonomien takler det.

Utregning av feriepenger

Prosentsats utregning av feriepenger lønn skatt

Å regne ut hvor mye feriepenger man får utbetalt er nokså enkelt. Mange tror man skal bruke lønna som utgangspunkt for å regne ut feriepengene, men du må faktisk finne feriepengegrunnlaget som står oppgitt i lønns-, og trekksoppgaven du får ved årsskiftet. Som oftest er den en del tusen lavere enn den totale årslønna, på grunn av at feriepengene altså ikke inkluderes i feriepengegrunnlaget.

Deretter er det nokså enkelt å regne frem hvor mye du får utbetalt i feriepenger. Har du fem ukers ferie bruker du 12 % i utregninga (14,2 % om over 60 år), og har du fire ukers ferie bruker du 10,2 % (12,5% over 60 år).

Selve formelen for å regne ut feriepengene blir slik:

(Feriepengegrunnlag * prosent du skal få utbetalt) / 100 = summen du får utbetalt i feriepenger

Dersom du er under 60 år, har 400 000 kr i feriepengegrunnlag og fem ukers ferie blir eksempelet slik:

(400000 kr * 12 %) / 100 = 48000 kr.

Det betyr at du har krav på 48 000kr utbetalt i feriepenger.

I neste eksempel tar vi utgangspunkt i at det er en person på 65 år som skal ta fire ukers ferie. Feriepengegrunnlaget er 320 000 kr.

(320000 * 12,5 %) / 100 = 40 000 kr.

I det siste eksempelet kan vi være ennå litt mer detaljerte rundt utregningen. Her tar vi utgangspunkt i en prosentsats på 10,2 %, og feriepengegrunnlag på 365 000 kr.

Regnestykket ser dermed slik ut:
(365000 * 10,2 %) / 100 = Feriepenger.

Da begynner vi først med å regne ut summen inne i parentesene.

365000 kr * 10,2 % = 3723000.

Deretter må vi dele denne summen på 100. Det gjøres enkelt ved å fjerne de to siste nullene i summen.

3723000 / 100 = 37 230 kr.

Og da er vi i mål. Denne personen har altså krav på å få utbetalt 37 230 kr i feriepenger det året.

Les også mer informasjon om utregning av årslønn.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...