Skatt

Må jeg betale skatt av hobbyinntekt?

Mange nordmenn har en hobby som i tillegg til hyggen i seg selv kan skaffe seg selv eller familien en kjærkommen ekstrainntekt. Men hvilke skatteregler gjelder for slike inntekter? Og hvor går grensen for en hobby i forhold til hva som anses som næringsvirksomhet?

Skatt: hobby eller næring

Det er ikke alltid enkelt å skjønne hva som anses som hobbvirksomhet og hva som er næringsvirksomhet. Skatteloven er ikke klar på dette området. Men konsekvensene er åpenbare: Hobbyvirksomhet er skattefritt. Næringsvirksomhet må du betale skatt av. Det er skattemyndighetene som til syvende og sist bestemmer om virksomheten er å betrakte som hobby eller næringsvirksomhet.

Vurderingene myndighetene går etter, er blant annet om du driver virksomheten ”for egen regning og risiko”, om det er potensial for overskudd på sikt, om virksomheten er ment å gå over lenger tid og hva slags omfang virksomheten din har. Om hobbyen etter hvert utgjør en vesentlig del av inntektene dine, vil den bli vurdert som næring. Du må da registrere deg som selvstendig næringsdrivende.

Les også: Tips til mindre skatt.

Du har inntil 5 år på deg

Før inntekter fra hobbyvirksomhet eventuelt blir ansett som næring, kan du holde på i inntil 5 år uten å bli skattet av inntektene. I oppstartsperioden må du dokumentere både inntekter og kostnader. Ta vare på alle bilag, både av inntekter og utgifter. Bilagene skal være ordnet i rekkefølge etter nummer.

Fra hobby til næring

Den dagen du innser at virksomheten har forlatt hobbystadiet, kan du fylle ut egen næringsoppgave (Næringsoppgave 1 RF-1175) og legge denne ved selvangivelsen.

Du finner et eget skjema for oppstart av virksomhet på Altinn. Når du ønsker å registrere hobbyen som næring, legger du ved bilag for alle de forutgående årene som vedlegg til dette skjemaet.

Når du blir godkjent som selvstendig næringsdrivende, må du føre eget regnskap og levere næringsoppgave i henhold til bokføringsloven og de forskriftene som gjelder. Om du synes dette er vanskelig, kan du ta kontakt med et regnskapskontor for å få hjelp med selve regnskapsføringen.

Les mer om økonomi her.

Eksempel: Blogging

Blogging er for de fleste en morsom hobbyvirksomhet, men etter hvert begynner også norske bloggere å få tildels store inntekter som derfor betraktes som næring og ikke lenger bare en hobby. Dersom bloggingen medfører at du mottar produkter som gir deg økonomisk utbytte, må du betale skatt. Dette gjelder inntekter fra alle produkter, tjenester og penger du får inn på bloggen.

Et eksempel på ”økonomisk verdi” kan være provisjon eller honorar for salg eller omtale av produkter og tjenester som du markedsfører for andre.

Når virksomheten gir et rimelig overskudd i forhold til den innsatsen som legges ned, og du begynner å få en lønn du kan leve av, vil bloggingen gå over til å bli en skattepliktig aktivitet. Husk at det ikke bare er penger som gir grunnlag for skatt, men også mottatte produkter og tjenester.

På den annen side vil du nå ha rett til fradrag for kostnader som er forbundet med bloggen. Dersom bloggingen er under grensen for næring, er den heller ikke skattepliktig. Du kan da heller ikke trekke fra utgifter. Om du får betalt for omtale av varer eller tjenester, vil dette kunne bli betraktet som lønnsinntekt, også om betalingen blir utført i form av mottatte produkter. Unntaket er om verdien av det du mottar er under 1000 kroner i løpet av et år.

Les: Slik tjener du penger på blogging.

Annen hobbyvirksomhet

Om du er glad i å lage mat, finner du kanskje ut at du kan få en ekstrainntekt av å selge dine egne matprodukter. De samme reglene gjelder her som for annen hobbyvirksomhet. Så lenge hobbyen ikke gir et overskudd det er mulig å leve av, er det ikke næringsvirksomhet. Inntektene er derfor ikke skattepliktige. Når overskuddet begynner å bli så stort at inntektene er høyere enn utgiftene, er du i grenseland. Spørsmålet er om du i utgangspunktet ønsker å gjøre om hobbyen til næring. For mange er jo dette drømmen.

Vil du bli bedre på å gjøre gode og velkalkulerte investeringer? Da kan jeg anbefale boka Investeringsguiden fra Lasse Meholm. Boka er lettlest, og vel verdt hver eneste krone.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...