Hva er inflasjon?

Når prisen på varer og tjenester stiger over tid kaller vi det inflasjon. Du kan også si at inflasjon betyr at verdien av pengene dine blir mindre. Grunner til at vi får inflasjon kan eksempelvis være at bedriftene betaler mer for råvarer og lønninger, men også på grunn av økt etterspørsel på varer og tjenester.

Selv om du øker 5.000 kr i lønn hvert år, betyr ikke det dermed at du har mer penger å rutte med dersom den årlige inflasjonen gjør at kostnaden for forbruket ditt øker mer.

Deflasjon er navnet på det motsatte av inflasjon.

Hyperinflasjon tilsier en ekstremt høy inflasjon som ikke viser noen tegn til å stabilisere seg. Ofte sier man at man har hyperinflasjon dersom man har en årlig inflasjon på mer enn 50 %.

Hvordan regne inflasjon

Vi regner, eller rettere sagt måler inflasjon ved å se på konsumprisindeksen og hvordan disse prisene ligger i forhold til forrige år. Konsumprisindeksen er navnet på en prismåling beregnet av Statistisk Sentralbyrå som ser på priser på ulike varer og tjenester som vi forbrukere trenger i dagliglivet. Dette kan eksempelvis være strøm,
mat, drikke, klær, møbler, transport, utdanning og kulturtilbud. Normalt øker konsumprisene ca. 2,5 % hvert år. Det vil si at vi har en årlig inflasjon på rundt 2,5 %.

Se også artiklene:
- Hva er bruttolønn?
- Hva er nettolønn?

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...