Hva er inflasjon?

Når prisen på varer og tjenester stiger over tid kaller vi det inflasjon. Du kan også si at inflasjon betyr at verdien av pengene dine blir mindre. Grunner til at vi får inflasjon kan eksempelvis være at bedriftene betaler mer for råvarer og lønninger, men også på grunn av økt etterspørsel på varer og tjenester.

Selv om du øker 5.000 kr i lønn hvert år, betyr ikke det dermed at du har mer penger å rutte med dersom den årlige inflasjonen gjør at kostnaden for forbruket ditt øker mer.

Deflasjon er navnet på det motsatte av inflasjon.

Hyperinflasjon tilsier en ekstremt høy inflasjon som ikke viser noen tegn til å stabilisere seg. Ofte sier man at man har hyperinflasjon dersom man har en årlig inflasjon på mer enn 50 %.

Venezuela hyperinflasjon okonomi penger

De siste årene har Venezuela vært preget av hyperinflasjon.

Hvordan regne inflasjon

Vi regner, eller rettere sagt måler inflasjon ved å se på konsumprisindeksen og hvordan disse prisene ligger i forhold til forrige år. Konsumprisindeksen er navnet på en prismåling beregnet av Statistisk Sentralbyrå som ser på priser på ulike varer og tjenester som vi forbrukere trenger i dagliglivet. Dette kan eksempelvis være strøm, mat, drikke, klær, møbler, transport, utdanning og kulturtilbud.

Normalt øker konsumprisene ca. 2,5 % hvert år. Det vil si at vi har en årlig inflasjon på rundt 2,5 %.

Se også artiklene:
- Hva er bruttolønn?
- Hva er nettolønn?

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...