Hva er skatt på boligsalg

Hva er skatt av arv og gaver

Nye regler gjør at du ikke lenger betaler arveavgift. Men det er likevel noen regler du bør være oppmerksom på i forbindelse med arv og gaver. Her får du tips til de viktigste forholdene.

Jeg har arvet en tante, hvordan forholder jeg meg

Fra og med 2014 ble arveavgiften fjernet. Du skal med andre ord ikke betale skatt på arv lenger. Om du har arvet etter 2014, trenger du derfor ikke sende inn melding om dette. Unntaket er om du arver verdier fra en person som døde i 2013 eller tidligere. Det samme gjelder om du mottok en gave i 2013.

Om du har gitt eller fått gave eller arv som du ikke har sendt inn melding om, og arven eller gaven ble gitt før 1. januar 2014, må du sende inn melding. Arven eller gaven vil da være skattepliktig i form av arveavgift.

Dersom du sender inn melding et senere år om arv eller gave, vil du allikevel ikke unngå arveavgiften dersom den faktiske arven eller gaven ble gitt i 2013 eller tidligere. Det er tidspunktet for når arven/gaven ble gitt eller mottatt som er avgjørende.

Kan jeg gjøre om arv eller gave til lån?

Noen lurer på om det er mulig å gjøre om arv eller gave fra 2013 eller tidligere til lån, men dette er ikke mulig. Når arv eller gave er gitt som arv eller gave, kan det ikke gjøres om.

Skattefritak ved gaver til frivillige organisasjoner

Så lenge frivillige organisasjoner, tros- og livssamfunn er godkjent av myndighetene som berettiget til å ta i mot gaver, vil du få fradrag for det beløpet du gir.
For å være sikker på at organisasjonen er godkjent, må du sjekke Skatteetatens oversikt over frivillige godkjente organisasjoner.

I tillegg må minimumsbeløpet du gir hver organisasjon være på minimum 500 kroner.
Gaven må også være forhåndsutfylt i selvangivelsen din. Dersom beløpet ikke er oppgitt i selvangivelsen, må du selv kontakte organisasjonen og be dem oppgi det rette beløpet til skattemyndighetene. Gaven skal oppføres på personnummeret ditt.
Det maksimale fradraget du kan få, er 20 000 kroner (2015)

Gaver til forskning

Som ved gaver til frivillige organisasjoner må gaver til vitenskapelig forskning være forhåndsutfylt i selvangivelsen. Kontakt den aktuelle institusjonen dersom dette ikke er gjort. Beløpet skal oppgis på ditt personnummer.

Institusjonen må være godkjent av myndighetene, og du finner oversikten over godkjente organisasjoner på skatteetatens egne sider.

Det maksimale beløpet du kan gi er 16 800 kroner (2015), og minimumsbeløpet 500 kroner til hver organisasjon.

Andre former for gaver

skatt-boligsalg-arv-penger

Gaver og reiseutgifter blir av og til betalt av arbeidsgiver eller andre. Dette er beløp som skal oppgis i selvangivelsen. Summen skal påføres lønns- og trekkoppgaven.
Om arbeidsgiveren skulle ha glemt å føre opp slike gaver, er du selv pliktig å føre dem opp.

Skatt på alle gaver jeg får fra arbeidsgiver eller en forretningsforbindelse?

Hovedregelen er at alt du mottar fra arbeidsgiver er skattepliktig, enten ytelsen gis i form av naturalia, penger eller gaver. Unntaket fra denne regelen er om det gjelder jubileumsgaver eller gaver som gis for å gi en ansatt en spesiell oppmerksomhet. Det må i tilfelle være i form av en gave som ikke omfatter penger i tillegg til at verdien ikke overgår et visst beløp.

Et gavekort som kan utløses i form av penger, vil være skattepliktig.
Om du mottar gaver fra andre enn arbeidsgiver, vil du i prinsippet være skattepliktig.

Faren for tap av uavhengighet og korrupsjon

Myndighetene er blitt særlig oppmerksomme på faren for tap av uavhengighet og nøytralitet i forbindelse med gaver i arbeids- og næringsliv. Det kan være vanskelig å skjelne mellom en gave som ren erkjentlighet og forsøk på å kjøpe lojalitet. Dersom en gave blir gitt for at du skal utvise større lojalitet overfor et bestemt produkt, en leverandør eller tjeneste, er du i faresonen for korrupsjon.

I de mest ekstreme tilfellene kan gaver brukt og mottatt på denne måten, føre til straffbare forhold.

Les også: Hva er skatt av boligsalg

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...