Hva er skatt på kapitalinntekt

Hva er skatt på kapitalinntekt

Skatt på kapitalinntekter får du dersom du har gevinst på økonomiske investeringer som bankinnskudd, utbytte fra overskudd i bedriften, aksjeubytte, realiserte fond eller penger du har tjent på valutahandel. Kapitalinntekt skattes i Norge pt med 27 % og regnes som en del av din alminnelige inntekt.

Renter på bankinnskudd

Dersom du har innestående en beløp på en sparekonto eller høyrentekonto i banken, vil rentene være en del av din skattbare inntekt. Dermed får du skatt på kapitalinntekter av de rentene du har opparbeidet deg.

Utbytte på overskudd i bedriften

Om du har egen virksomhet, eller vurderer å etablere egen bedrift, kan det ofte lønne seg å ta ut utbytte i stedet for lønn. For det første investerer du i egen bedrift, og du kan spare skatt i og med at kapitalinntekten ofte blir mindre enn hva det koster bedriften å lønne deg.

De fleste velger en løsning som kombinerer lønn og utbytte. Fordelen med å ta ut utbytte er i første rekke skatteutsettelse. Tar du ut lønn i stedet, får du skattebyrden i form av forskuddsskatt med det samme.

Tar du ut utbytte, skattlegges dette med 27 %, men du vil eventuelt få fradrag for eventuelt skjermingsfradrag. Den totale beskatningen blir etter dette til sammen for aksjeeieren og selskapet 46,71 % av det beløpet som tas ut.

Vær oppmerksom på at utbytte og sparing ikke gir de samme rettighetene fra Folketrygden som lønnsinntekt.

Aksjeutbytte, pengemarkedsfond og obligasjoner

skatt på kapitalinntekt okonomi Oslo eiendom investering

Selger du aksjer med overskudd, er dette å betrakte som kapitalinntekt. Det samme gjelder utbytte og salg av pengemarkedsfond og obligasjoner. Men du får kun skatt på kapitalinntekter når det foreligger realisasjon.

Unngå årlig skatt på kapitalinntekter

Du kan unngå den årlige skatten på utbytte og overskudd dersom du setter pengene i spareprodukter med investeringsvalg (som f eks fondskonto eller investeringskonto). Du velger selv hvordan du vil investere og du betaler ikke skatt av det du tjener underveis. Du får din egen konto og setter sammen din egen meny.

Først når du realiserer kontoen eller deler av den, blir du skattet av utbyttet, eventuelt får fradrag for tap. Den totale avkastningen er avhengig av avkastningen på de enkelte plasseringene innenfor den valgte sammensettingen. Om du gjør endringer i plasseringene underveis, blir ikke dette utsatt for skatteberegning.

Det er som regel en forutsetning at investering i denne typen spareprodukter er penger som blir avsatt over en lenger periode. Fordelene er at du utsetter skatten til du bestemmer deg for å realisere en gevinst, du betaler flat skatt på 27 % og kan selv velge hvordan du vil plassere pengene – i obligasjons- eller pengemarkedsfond, kombinasjonsfond, bankinnskudd, enkeltaksjer eller i andre former for børsnoterte dokumenter.

I tillegg kan du selv bestemme når du ønsker å selge hele eller deler av kontoen. Du kan også bytte fond uten at dette medfører kostnader for deg. Sjekk om det er gebyrer forbundet med investeringen. Enkelt tilbydere tar verken administrasjonsgebyr eller betalt for selve kjøpstransaksjonen.

Vær oppmerksom på at det ikke er noe skjermingsfradrag ved denne typen plasseringer. Det er skatt på hele gevinsten.

Når du utsetter skatten, betyr det at du får avkastning på det du ellers ville betalt i skatt på kapitalinntekter. Effekten av utsettelsen blir høyere etter hvert. Jo høyere avkastning du får, jo mer lønner det seg å utsette skatten.

Aksjefond eller fondskonto?

Når du investerer direkte i aksjer eller et aksjefond, får du et skjermingsfradrag som du ikke får når du setter pengene i en fondskonto. I 2014 var skjermingsfradraget på 0,9 %. Fradraget beregnes per aksje. Dette blir kostprisen i tillegg til eventuelle skjermingsfradrag som ikke er benyttet.

Om du har et utbytte ved realisering på 6 %, trekkes 0,9 % fra. Du vil da få 27 % skatt på differansen, 5,1 %.

Skjermingsgrunnlaget er i regelen kostprisen i tillegg til meglerkostnader. Aksjens kostpris settes til anskaffelsesprisen pluss akkumulert RISK.

Dersom du ikke benytter skjermingsfradraget, kan du fremføre det. Skulle det ikke bli utbetalt utbytte, blir det ubenyttede fradraget i sin helhet lagt til aksjens kostpris.

Om utbyttet ligger innenfor skjermingsgrunnlaget, vil det være skattefritt. Du får dermed ikke skatt på kapitalinntekter i dette tilfellet. Skjermingsgrunnlaget blir beregnet automatisk.

Anbefalt

Du finner kalkulatoren nedenfor. Om du eksempelvis har et byggeprosjekt på gang i hagen eller bare ønsker å forstå utregningen av kubikk til volum...

Kalkulator lenger ned. Skal du flytte og ønsker å bestille flyttebil med riktig lagringsplass vil du ofte bli spurt om hvor mange kubikk flyttelasset...

Kalkulatoren finner du nedenfor. Det å finne kvadratroten av et tall med kalkulator er ganske lettvint. Bruk kalkulatoren vi har laget nedenfor og regn...

Kalkulatoren følger nedenfor. Lurer du på hvor gammel katten din er i menneskeår? Det kan denne kalkulatoren gi deg en pekepinn på. Et nøyaktig...

Kalkulatoren finner du lenger ned. Har du noen gang lurt på hvor gammel hunden din er i antall menneskeår? Med denne kalkulatoren kan du...