Hva er skatt på leieinntekt

Har du et rom du kan leie ut? Mange sper på inntektene med å leie ut hele eller deler av huset. Her får du svar på hva du eventuelt må skatte av og hvor mye.

Hva er leieinntekt?

Dersom du leier ut hele eller en ”større del” av boligen din, og beløpet overstiger 20 000 kroner, må du skatte av alle inntekter du har på utleievirksomheten. Du må i tilfelle fylle ut et eget skjema (RF-1189) som skal legges ved selvangivelsen.
Alle inntekter må oppgis, også de som ellers ikke ville blitt skattet for.

Når beløpsgrensen på 20 000 kroner er nådd, er det bare de inntektene du får på å leie ut ”hele eller en større del” av boligen som skal tas med i inntektsoversikten.

Fradrag for driftskostnader

Dersom du er skattepliktig for utleieinntektene, har du også rett på fradrag for kostnader som er forbundet med utleien. Dersom du fyller inn det elektroniske skjemaet, vil utgifter og kostnader automatisk komme på rett plass i selvangivelsen.
Du får fradrag blant annet for kommunale avgifter og vedlikehold. Om du bor i en del av boligen selv, kan du bare trekke fra de kostnadene som er knyttet til utleien.

Hva er skatt paa leieinntekt fradrag driftskostnader utgifter økonomi

Dersom du har vedlikeholdskostnader, må de dokumenteres og baseres på de faktiske kostnadene. Du får fradrag også for utstyr du må benytte i forbindelse med vedlikeholdet.

Fradrag gis bare i de periodene du har leid ut, ikke i de periodene du selv har bodd i boligen.

Om du skulle ha utgifter og kostnader ved boligen som ikke er knyttet opp til en bestemt del av boligen, skal kostnadene fordeles forholdsmessig. Det vil si at de skal fordeles ut fra utleieverdien mellom den delen du leier ut og selv bor i.

Om boligen er regnskapspliktig, beregnes overskudd / underskudd etter at de fradragsberettigede utgiftene (som festeavgift, forsikring og eiendomsskatt i tillegg til vedlikehold og kommunale kostnader) er trukket fra summen av skattepliktig leieinntekt. Eventuelt overskudd skattlegges som kapitalinntekt.

Reiseutgifter i forbindelse med utleie

Dersom du har reisevirksomhet forbundet med utleien, på grunn av visninger, tilsyn og vedlikehold, eller på grunn av andre aktuelle forhold, har du rett på fradrag for reisekostnadene.

Skattefrie leieinntekter

Du blir ikke skattet for leieinntektene dersom du som eier bruker mer enn halvparten av boligen selv. Det avgjørende for beregningen er at det må være mer enn halvparten av utleieverdien, ikke hvor stort arealet er.

Du blir heller ikke skattet dersom du holder deg unna grensen på 20 000 kroner.
Om utleieinntektene stammer fra en flermannsbolig, vil inntektene alltid være skattepliktige.

I tilfelle du ikke er skattepliktig for leieinntektene, vil du heller ikke ha rett på fradrag for de kostnadene som er forbundet med utleievirksomheten.

Utleie av enebolig, tomannsbolig og flermannsbolig

Definisjonen på en enebolig er at den består kun av én familieleilighet. I tillegg kan bygningen ha rom for flere selvstendige eller uselvstendige hybler. En tomannsbolig består av to familieleiligheter. Fra og med tre familieleiligheter regnes boligen som flermannsbolig. Om eieren benytter to av leilighetene / boenhetene til eget bruk, regnes boligen som tomannsbolig. For flermannsbolig vil leieinntektene være skattepliktige selv om eieren benytter minst halvparten av boligen til eget bruk.
Skattereglene er like for enmanns- og tomannsboliger.

En selvstendig hybel har egen inngang og eget toalett, men det er ikke noe krav at hybelen har egen inngang i selve bygget. Dersom hybelen må dele inngang/toalett, regnes den som uselvstendig.

Flere bygninger tilknyttet hverandre

En tilknyttet bygning kan være garasje, uthus eller en bod. Dersom disse frittstående bygningene har en ”tjenende funksjon” i forhold til selve hovedhuset, regnes de som en del av boligen. Dette gjelder enten det er en flermannsbolig, ene – eller tomannsbolig.

Om boligen har fellesarealer som garasjeanlegg og boder, blir disse regnet som en del av hovedboligen. Utleie av disse fellesarealene vil da bli regnet inn som en del av de skattefrie inntektene (har en tjenende funksjon i forhold til utleieboligen totalt sett).

Relatert: Hva er skatt av boligsalg

Anbefalt

Du finner kalkulatoren nedenfor. Om du eksempelvis har et byggeprosjekt på gang i hagen eller bare ønsker å forstå utregningen av kubikk til volum...

Kalkulator lenger ned. Skal du flytte og ønsker å bestille flyttebil med riktig lagringsplass vil du ofte bli spurt om hvor mange kubikk flyttelasset...

Kalkulatoren finner du nedenfor. Det å finne kvadratroten av et tall med kalkulator er ganske lettvint. Bruk kalkulatoren vi har laget nedenfor og regn...

Kalkulatoren følger nedenfor. Lurer du på hvor gammel katten din er i menneskeår? Det kan denne kalkulatoren gi deg en pekepinn på. Et nøyaktig...

Kalkulatoren finner du lenger ned. Har du noen gang lurt på hvor gammel hunden din er i antall menneskeår? Med denne kalkulatoren kan du...