Hvordan redusere skatten

Det er mange måter å redusere skatten på. Helt lovlig. Det viktigste er å sjekke hvilke rettigheter du har. Be gjerne en ekspert om råd.

Hva du bør sjekke først

Dersom du får tilsendt ferdigutfylt selvangivelse, er det viktig å sjekke om tallene i de respektive postene stemmer, og om du har fått med alle rettmessige fradrag.

Såkalte frynsegoder

Jobber du som journalist eller i kommunikasjonsbransjen, kan du få fradrag for gratis aviser og blader. Du skal da bare beskattes for ett gratisabonnement. Vanligvis vil du bli fordelsskattet for et slikt frynsegode.

Har du behov for mobil i jobben, og du benytter din egen telefon, kan du få fradrag for dette. Om du jobber hjemmefra, kan du få dekket utgifter til hjemmekontor.
Reiser du mye i jobben og har høye reiseutgifter, eller du bruker egen bil, kan du redusere skatten gjennom fradrag for alle jobbrelaterte utgifter dersom du fører nøyaktig kjørebok.

Det avgjørende er å dokumentere at alle utgifter er jobbrelatert.

Foreldrefradrag

For deg som har barn, er det flere fradrag. Du kan blant annet trekke fra utgifter til SFO og barnehage. Det samme gjelder utgifter i forbindelse med dagmamma.
For det første barnet kan du få opptil 25 000 kroner i fradrag. Har du flere barn, gis det fradrag på 15 000 kroner pr barn.

Om det er en omvei å levere barna i SFO eller i barnehagen når du kjører til jobben, kan du få trukket fra de ekstra transportkostnadene. Du kan trekke fra kr 1.50 pr kilometer.

Har du lang vei til jobben?

Har du en reisevei som overstiger 2 mil hver vei, kan du trekke fra reisekostnadene. Beregningen gjøres ut fra korteste kjørevei. Fradraget er uavhengig av om du bruker egen bil, sitter på med noen, og av hva slags transportmiddel du bruker.
Må du overnatte et annet sted enn i ditt eget hjem, kan merkostnadene ved kost og losji trekkes fra.

Sørg for å gå gjennom alle oppgaver

For å være sikker på at du har fått alle de fradragene du har rett på, sjekk at du har alle lønns- og trekkoppgaver, årsoppgaver fra banken og hva du ellers vet har relevans for å redusere skatten. Det meste vil du enten finne i nettbanken eller du får tilsendt oppgavene i posten.

Endringer i livssituasjon

Om du har gjennomgått vesentlige endringer i løpet av året, som skilsmisse med fordeling av barn, er blitt arbeidsledig, pensjonist, er nybakt forelder eller har solgt bolig, må du være spesielt oppmerksom.

Det samme gjelder om du har kjøpt ny bolig eller bil, hytte eller andre investeringer som påvirker skatten.

Det kan være mye å spare på at du blant annet vet hvilken skatteklasse du er i. Om du ble skilt eller separert før utgangen av året, skal du lignes i skatteklasse 1.

Skilsmisse og fradrag for barn

Dersom det er flere barn der minst ett bor hos den ene av foreldrene, kan begge to ha rett på foreldrefradrag og slik redusere skatten. Ellers gis særfradraget til den som har retten til utvidet barnefradrag. Dersom begge har rett til halvt foreldrefradrag, fordeles særfradraget på begge foreldrene. Den forelderen som barna bor mest hos i løpet av året, får foreldrefradraget.

Arv og lotterigevinster

Du skal ikke lenger betale arveavgift, men du må oppgi summen i selvangivelsen slik at skattemyndighetene vet hvordan du har fått pengene. Det samme gjelder ved skattefri lotterigevinster. Du trenger bare føre opp gevinsten eller arven dersom den er over 100 000 kroner.

Les mer om skatt på arv og gaver

Trekk fra gaver til frivillige organisasjoner

Inntil 16 800 kroner kan trekkes fra når det er gaver til godkjente organisasjoner. Minste gavesum må være 500 kroner. Slik kan du både redusere skatten og bidra samfunnsmessig.

Skatteplanlegging

For noen kan det være aktuelt med skatteplanlegging, men som regel er det et bedre råd å fokusere på økte inntekter og økt verdiskaping. Det er tross alt totalen som betyr mest.

Å være nullskatteyter kan se ut som en fordel, men det er ofte bare på papiret. Om du er ansatt, kan du i det minste be om lønnsforhøyelse. Er du selvstendig næringsdrivende, er økt verdiskaping en bedre investering.

Anbefalt

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: