Skattefradrag – Hva har du rett på?

Ved noen enkle grep kan tusenvis av kroner sparer inn på skatten. Her kommer noen tips til skattefradrag:

1. Fradrag for reise til og fra jobb

Dersom du bor over 19,8 km fra jobben kan du trekke fra 1.50 kr pr km. Dersom ektefeller deler transportkjøretøy har begge rett på skattefradrag.

2. Fradrag for tap i aksjehandel

Ved tap i aksjemarkedet kan du trekke fra 28 % av tapsbeløpet i fradrag.

3. Skattefradrag for sykdomsutgifter

Dersom du har sykdomsutgifter for over 9180 kr kan du kreve fradrag for hele summen, samt også beløpet som overstiger 9180 kr.

4. Skattefradrag for fagforeningskontigent

Beløp på inntil 3.600 kr kan du trekke fra på inntekten dersom du har betalt fagforeningskontigent av egen lomme.

5. Fradrag for BSU-sparing

Du kan trekke fra inntil 4.000 kr direkte fra skatten avhengig av hvor mye penger du har overført til BSU-kontoen. Du får totalt 20 % av sparebeløpet trukket fra (du kan maksimalt spare 20.000 kr pr år)

6. Foreldrefradrag

Du kan trekke fra inntil 25.000 kr pr år og 15.000 kr for hvert ytterligere barn for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn inntil barnet fyller 12 år. Eksempelvis SFO og barnehage.

7. Utgifter i forbindelse med aksjehandel

Utstyr som trengs i forbindelse med aksjehandel som PC, bredbånd, nyhetsoppdateringer og programmer kan du få fradrag på. For å få dette må du gjøre et anslag på utgiftene og spesifisere i selvangivelsen.

8. Hjemmekontor

Dette kan du ha krav på dersom du har et rom hjemme som kun brukes som kontor. Fradraget ligger på 1.600 kr eller alternativt de utgiftene du måtte ha på rommet som eksempelvis strøm.

9. Fradrag for utlendinger

Utlendinger har krav på et standardfradrag de to første årene de bor i Norge på 10 prosent av brutto årslønn, maksimalt 40.000 kr. Eneste haken er at fradraget kun kan velges i stedet for en rekke andre fradrag som f.eks rentefradrag og pendlerfradrag.

10. Gaver

Du kan ha krav på fradrag for gaver du har gitt til visse organisasjoner. Disse organisasjonene må være godkjent og du finner en komplett liste på skatteetatens sider. Gaven til hver enkelt organisasjon må være på minst 500 kr i året. Gavene er fradragsberettigede med inntil 12.000 kr.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...