Utbytte i bedrift

Slik bestemmer du utbytte i en bedrift

Å regne ut utbyttet kan være en komplisert prosedyre. Her vil vi presentere en forenklet versjon av hvordan man går frem, og hvilke regler som gjelder. Det er likevel viktig å påpeke at et utbytte ikke kan betales med mindre eier eller majoritetseier(e) har vedtatt dette.

Begynn med inntekter og utgifter

Det første steget man begynner med er å finne fram til årsresultatet. Dette er bedre kjent som EBITA, som er en engelsk forkortelse. På godt Norsk betyr dette ganske enkelt "fortjeneste før renter, skatt og nedskrivinger". Etter at dette er utregnet har man et par interessante valg som bedriftseier. Først må vi forklare litt generelt om skatt.

I Norge beskattes man på forskjellige måter, og det første er skatt på arbeidende kapital. Denne har variert med tiden, og det siste eksempelet er Stoltenberg regjeringen som i 2013 valgte å sette den fra 28% til 27% for alle bedrifter utenom oljenæringen. Den neste skatten kalles utbytteskatt og den ligger for tiden på 28%. Den belastes uavhengig av eierandel og posisjon i selskapet.

Før vi går mer i dybden kan vi ta en titt på årsresultatet og de valgene du kan ta. Som selvstendig næringsdrivende beskattes du på forskjellige måter. De med enkeltpersonforetak beskattes etter de vanlige lønnssatsene, mens AS, NUF og ASA er eksempler på bedrifter som beskattes etter utbyttemodellen. Sistnevnte betyr at man har valget mellom å reinvestere profitt eller å trekke pengene ut av selskapet, ved at man som eier ikke er teknisk sett ansatt i selskapet.

Forskjellige valg

Når du har trukket fra alle utgiftene til firmaet (inkl. renter og nedskrivinger) sitter du med EBT (Earnings Before Tax). Med overskudd er du nødt til å betale skatten på 27% som innkreves av skatteoppkreveren i den kommunen du bor i. Etter at dette er betalt har du i hovedsak to valg du kan velge å benytte deg av.

Slik bestemmer du utbytte bedrift okonomi firmadrift overskudd

Det første er å ta et eierutbytte hvor du selv får pengene inn på konto. La oss ta et eksempel på dette for å sette det i perspektiv. Dersom du får et EBT resultat på kr 100 000 må du først trekke fra kr 27 000. Deretter sitter du igjen med kr 73 000. Velger du å ta et utbytte fra dette vil du måtte betale ytterlige 28%, som betyr at du får utbetalt kr 52560 (73 000 * (1-0,28)).
Velger du derimot å investere pengene i bedriften din vil du slippe unna ekstrakostnadene med utbytteskatt.

Dette er et intensiv til å bruke kapitalen for videreutvikling av bedriften. I tillegg er det et ønske fra staten at alle eiere av aksjer i børsnoterte selskaper skal betale skatt uavhengig av eierposisjon. Dette kan du lese mer om ved å lete opp informasjon innen det som kalles "aksjonærmodellen".

Hva passer deg best?

Som nyetablert er det ofte vanskelig å vite hvilket system som passer best. De fleste eiere i Norge velger en hybridordning hvor de selv tar ut lønn gjennom selskapet. Når man mottar lønn på konto som eier må man betale arbeidsgiveravgift, forsikringer og normal skatt på lønn. Arbeidsinntekter beskattes progressivt, og dersom du har en normal inntekt vil du i de fleste tilfeller betale omtrentlig 36%. Dette er betydelig lavere enn marginalskatten på 53,7% i de tilfeller hvor utbytte og kapitalskatt betales samtidig( inkl. arbeidsgiveravgift).

Norge er et høyskatteland, men husk at som bedriftseier er det flere grep du kan ta for å høyne utbyttet. For eksempel finnes det egne særskilte soner for arbeidsgiveravgift, og ved å flytte bedriften til et slikt område kan man spare svært mye penger. Et eksempel på dette er Finnmark som har 0% arbeidsgiveravgift.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: