CV på engelsk

Slik skriver du en god CV på engelsk

Skal du søke på jobb i utlandet, må CV og søknad som regel skrives på engelsk. Slik går du frem.

CV står for det latinske Curriculum Vitae, og betyr noe slikt som ”livets vei”. Som en hovedregel bruker man ikke dette som overskrift, men velger i stedet ditt eget navn. Merk deg at dersom du vil ha med ”CV” et eller annet sted i teksten, skal du i stedet bruke ordet ”résumé” dersom du søker på jobb i USA eller Canada (ordet er fra fransk og er noenlunde synonymt med ”oppsummering av erfaring”.

Unngå å kjede arbeidsgiveren

Som for en CV på norsk, gjelder det å være konkret når du skriver CV på engelsk. Språket bør være feilfritt, informasjonen relevant og klisjéer er til for å unngås. Det er enkelte små forskjeller på hva som er vanlig fra land til land. Selv om du absolutt ikke bør slurve i en norsk CV, er dette om mulig enda viktigere i for eksempel USA og England.

Når du søker på ny jobb, får du som regel kun noen få sekunder til å gi et godt førsteinntrykk. Språklig slurv er blant de tingene arbeidsgivere reagerer mest negativt på, og dårlig språk og skrivefeil er lett å legge merke til.

Rett lengde

Slik skriver du en god CV pa engelsk mal oppskrift

Som i Norge, er standard lengde på en CV innenfor 2 sider. Unntakene er i enkelte akademiske tilfeller. Søker du på et doktorgradsstipendiat på et utenlandsk universitet, kan det være hensiktsmessig å bruke flere sider. I alle tilfeller er det viktig å sørge for at CV-en er strippet for klisjéer og tekst som bare oppfattes som sidefyll.

En CV på engelsk må inkludere dette

Alt innhold skal være relevant for jobben du søker på, og gjøre det enkelt for arbeidsgiveren å vurdere dine kvalifikasjoner. Dette må du ha med:

  • Kontaktinformasjon – inkludert fullt navn, adresse, telefonnummer og epostadresse. Sørg for at du bruker en voksen epostadresse! Ta med nasjonalitet.
  • Utdanning – skriv i omvendt kronologisk rekkefølge med siste utdanningsinstitusjon øverst. Ta med oppnådd grad og vurder å inkludere eventuelle resultater dersom disse utmerker seg.
  • Arbeidserfaring – som med utdanning listes dette med siste jobb først. Ta med trainee-stillinger og frivillig arbeid dersom dette er relevant.
  • Andre kvalifikasjoner – språkkunnskaper, IT, personlighet. Vær konkret og unngå klisjéer. Tallfest der det er mulig, og vis til eventuelle resultater på språktester, IT-kurs og lignende.
  • Referanser – i USA og England er det vanlig å oppgi to referansepersoner. Som i Norge bør disse være noen som har hatt lederansvar for deg. Husk å forberede referansepersonene på forhånd!

Du trenger ikke inkludere bilde, så fremt du ikke søker på en modelljobb. Fødselsdato og fødselssted er også unødvendig å oppgi.

Se mal for CV her.

Gjør CV-en bedre

I en engelsk CV er det vanlig å ta med en profil av deg selv. Det vil si et kort sammendrag av dine kvalifikasjoner, som sier noe om hvorfor arbeidsgiveren bør vurdere din søknad ekstra nøye. Hold deg innenfor maksimalt 200 ord og vær konsis.

Skriv feilfritt! Finn gjerne en person som har engelsk som morsmål, og be om hjelp til korrekturlesning. Kjenner du ingen, kan du se om du får hjelp på internett. Vær i så fall forsiktig med å gi fra deg detaljerte personopplysninger (dette kan du inkludere i CV-en senere).

Bruk lister og en font som er enkel å lese. 10 punkts Verdana er fint, mens Comic Sans er en font du bør unngå.

Ikke lyv om resultater på for eksempel en eksamen. Slikt blir ofte sjekket, og du kan glemme å få jobben dersom du ferskes i juks.

Cover letter

Søker du om jobb i Norge, legger du ved en CV sammen med din søknad. På engelsk heter dette ”Cover letter”. Dette skriver du kort, og aldri over 1 A4-side. Skriv i 3 deler:

  • Hvilken stilling det gjelder, hvor du så stillingsannonsen og når du er tilgjengelig til å begynne i jobben dersom du får den.
  • Hvorfor du ønsker deg stillingen, hvorfor du vil jobbe for dette selskapet, hva du har å tilby.
  • Uttrykk ønske om å få komme til intervju, når du er tilgjengelig for dette, si takk for oppmerksomheten og at du ser fem til å høre fra dem.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: