Skatt

Tips til mindre skatt

Om vi ønsker å bidra til velferdssamfunnets beste, vil vi samtidig nyttiggjøre oss de rettighetene vi har. Det er ikke nødvendig å betale mer enn vi må. Her får du som selvstendig næringsdrivende noen tips til hvordan du kan får mindre skatt.

Skattetips for selvstendig næringsdrivende

Dersom du er selvstendig næringsdrivende, eller er i ferd med å starte egen bedrift, bør du sjekke hvilke fradragsrettigheter du har. Husk at det er andre frister og krav til utfylling for den som er selvstendig næringsdrivende. Om du leverer elektronisk, er fristen for innlevering 31. mai. For papirutfylte oppgaver er fristen 30. april.

Krav til innlevering av skattemelding

I motsetning til ordinære lønnsmottakere må du som selvstendig næringsdrivende alltid levere skattemelding. Om du ikke leverer, vil du både kunne få tilleggsskatt og bli idømt bot for sent innlevert oppgave. Husk å fylle ut ”Skattemelding for næringsdrivende”. Om du ikke er i stand til å levere innen fristen, kan du søke om leveringsutsettelse.

Hvilke fradrag har du krav på?

Dersom du har et enkeltpersonforetak, har du krav på fradrag for blant annet bilutgifter i forbindelse med næringsvirksomhet, kontorleie og kontorrekvisita, driftsmidler, utgifter til internett, mobil og bredbånd. I tillegg vil du få mindre skatt fordi du har krav på fradrag for kostnader til egen pensjonsordning, tilleggstrygd for sykepenger og andre forsikringer.

Du bør også undersøke om du har rett på fradrag i forbindelse med reise og diett i tillegg til pendlerutgifter. For å være sikker, sjekk hvilke rettigheter du har på Skatteetatens egne sider.

Prøv også vår sparekalkulator på forsiden.

Hjemmekontor

Hjemmekontor krav paa fradrag spare penger

Om du jobber hjemmefra, kan du få fradrag for hjemmekontor. Forutsetningen er at rommet ikke blir brukt til andre formål. Å kombinere arbeidsrommet med soverom eller stue gir ikke rett til fradrag.

Standardfradraget er forholdsvis enkelt å få fradrag for. Som selvstendig næringsdrivende kan du føre opp ekstra kostnader i næringsoppgaven. Dersom kontoret kun blir brukt perioder av året, blir også standardfradraget tilsvarende redusert.

Søk profesjonell hjelp

Om du er usikker, kan det lønne seg å be om råd fra en erfaren skatterådgiver. Av og til finnes det smutthull som er fullt lovlige, men som det ikke er så lett å få oversikt over. Slik kan du på en enkel måte sikre deg mindre skatt.

Personlige fradrag og skattetips

Om du har eget foretak, kan du trekke fra utgifter til driften som beskrevet ovenfor. Du har i tillegg til disse utgiftene krav på fradrag som gjelder som vanlig privatperson.

Les om skatteklassene.

Har du glemt fradrag fra fjoråret?

Det er mulig å føre opp fradrag fra de to siste årene dersom du har glemt å ta med disse på siste års skattemelding.

Les mer hos Skatteetaten.

Vær obs dersom du er samboer

Dersom du er samboer, er det viktig å fordele boliglånet på en måte som er mest hensiktsmessig for begge. Lån og renter føres normalt på den som står som hovedlånetaker. Fordelingen må derfor foretas manuelt. Å få mindre skatt er ofte enklere enn du tror.

Boliglån

Dersom du har kjøpt ny bolig i løpet av året, bør du sjekke ligningstaksten om den stemmer. Bruk kalkulatoren fra Skattetaten. Du kan trekke fra lånegebyret.
Ved refinansiering av boliglån kan du trekke fra taksten og tinglysingsgebyret.

Tap på salg av aksjer

Har du tapt penger på å selge aksjer, kan du trekke fra 27 %. I motsatt fall, ved gevinst, må du betale 27 % i skatt.

Les: Hvordan unngå å tape på aksjer.

Utleie av egen bolig

Dersom du leier ut boligen, kan du trekke fra vedlikeholdskostnader (ikke påkostninger som øker verdien av boligen, men arbeid som fører boligen tilbake til opprinnelig standard). I tillegg kan du trekke fra kommunale avgifter, forsikring, annonsering, eiendomsskatt og slitasje på møbler. Dessuten kan får du fradrag for lys og varme dersom dette inngår i leieprisen.

Dersom du leier ut møblert, kan du ved kortsiktige boligforhold trekke fra 15 % av brutto utleiepris. Ved langvarig utleie (mer enn 3 år) kan du trekke fra 15 % av møblenes verdi.

Gaver til frivillige organisasjoner

Dersom du har gitt minimum 500 kroner til en frivillig organisasjon som er godkjent for å ta i mot gaver, kan du trekke fra beløpet. Den øvre grensen for fradrag er 16 800 kroner. Alle monner drar slik at du kan betale mindre skatt.

Anbefalt

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: