Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Det er ikke alltid vi har opplysningene man trenger. Derfor er likninger nyttige. Det er ikke bare i «matte-timen»...

De fleste har vel mer eller mindre strevd med kommareglene. Det er ikke alltid like lett å huske hvordan...

”Å” forteller oss at det kommer en infinitiv, mens ”og” er en konjunksjon som binder flere ledd eller setninger sammen. Her viser vi deg noen eksempler på hvordan du...

Mange har problemer med bindestrek i sammensatte ord. Sitter du fast? Her får du noen eksempler på riktig bruk. Den...

Vi opererer med begrepene radius og diameter i forhold til sirkler. En sirkel deler et område i to, et...