Hvordan regne reaksjonslengde?

Utregning av reaksjonslengde kan være et emne du får på teoriprøven for bil. Her viser vi deg hvordan du regner ut reaksjonslengden på en enkel måte.

Det enkleste er å gjøre om fra km/t til m/s. Når du da har funnet ut hvor mange meter bilen går per sekund, er det enkelt å finne ut reaksjonslengden dersom du vet reaksjonstiden.

Eksempel:
Si du kjører i 60 km/t. For å regne ut hvor langt du kjører per sekund så deler du på 3,6.

60 km/t / 3,6 = 16,67 m/s

Ved 60 km/t kjører du 16,67 meter per sekund.

Dersom reaksjonstiden er på 0,8 sekunder så blir regnestykket:

16,67 sekunder / 100 * 80 = 13,34 sekunder

0,8 tilsvarer 80 %, så da bruker vi enkel prosentregning for å finne ut hvor mye 80 % er av 16,67 meter. Hadde reaksjonstiden vært 0,6 sekunder (60 %) ville du regnestykket sett slik ut:

16,67 sekunder / 100 * 60 = 10 sekunder

Ofte bruker man en ca. reaksjonstid på 1 sekund. Hadde reaksjonstiden vært på et sekund kunne du bare latt svaret stå.

Et tips til deg som tar lappen

Ønsker du å lære mer om å ta lappen kan jeg anbefale boken Veien til førerkortet som jeg selv brukte da jeg kjørte opp. Bruker du denne boken i kombinasjon med å ta teoriprøver på nett kan jeg nesten garantere at du klarer teorien innen 14 dager dersom du legger inn litt innsats hver dag. Boken finner du her.

Se også artikkelen for hvordan regne bremselengde, samt forklaring på bremselengde og reaksjonslengde.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...

De aller færreste bedrifter kan tillate seg å forbli statiske og uendrede i stadig skiftende markeder. Mange endringer settes i verk av økonomiske grunner, mens andre gjøres for å...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...