Gode tips for deg som skal skrive særemne

Særemne, også kalt fordypningsoppgave, dreier seg om å fordype seg i og analysere et tema, en forfatter, en periode eller en sjanger. For mange kan dette virke som en enorm oppgave det er umulig å ta fatt på.

Det viktigste er å holde hodet kaldt, bruke tiden godt og bruke de rundt deg i prosessen. Både lærere og bibliotekarer kan være svært behjelpelige i denne perioden. Bruk deres kunnskap. Ta gjerne kontakt med et bibliotek, de kan hjelpe.

Finn ut hva du skal skrive om – så fort som mulig

Vær rask med å finne ut hva du skal skrive om, slik at du kan ta fatt på arbeidet. Bruk læreren din, hun har helt sikkert mange gode forslag, idéer og tanker. Dette er det aller første og viktigste du må gjøre. Velg noe du er interessert i og vil finne ut mer om. Engasjement er viktig for å få til noe bra.

Lag tankekart og disposisjon.

En god plan kan være halve jobben. Lag en disposisjon som blir som en mal for oppgaven. Denne kan godt forandre seg underveis, men det er viktig å ha et utgangspunkt. En plan du kan følge. Da er det også lettere å se hvordan man ligger an og hvordan man skal bruke den resterende tiden. Her kan du lese mer om studieteknikk.

Lag problemstilling

Du må lage deg en problemstilling – slik at du vet hva det er du prøver å utforske. Da blir det lettere å komme seg gjennom analysen. Man må vite hva man vil finne ut, før man kan finne det ut. Bruk god tid på å perfeksjonere problemstillingen.

Bruk god tid på analysen

Det er alltid noe man analyserer. For eksempel kan det hende man skal analysere to bøker. Kanskje du har valgt å finne forskjeller? Eller det kan hende du skal analysere et forfatterskap. Analysen bærer oppgaven, så her er det viktig at du har tatt deg god tid. Før du skal i gang med oppgaven bør du være sikker på at du faktisk vet hvordan man analyserer. Analysen henger sammen med problemstillingen din.

Finpuss

Pass på at du har god tid på slutten til å finpusse. Perfeksjonering kan løfte karakteren. Bruk tid på rettskrivning, rekkefølge, setningsoppbygging og layout. Pass på at det ser fint ut.

Lykke til!

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...