Bruke bindestrek sammensatte ord

Hvordan bruke bindestrek i sammensatte ord

Mange har problemer med bindestrek i sammensatte ord. Sitter du fast? Her får du noen eksempler på riktig bruk.

Den vanskelige bindestreken

Hovedregelen er at du ikke skal bruke bindestrek i sammensatte ord, men av og til kan det være nødvendig for å lette lesbarheten. Dette gjelder særskilt i undervisning og i lesemateriell på lavere trinn. Her vil det kunne være aktuelt å bruke deling med bindestrek på samme linje for å gjøre det enklere for barna.

Eksempler:
Organisasjons-strukturer. Virkemiddel-apparatet. Storhusholdnings-produkter. Dobbelt-konsonant.
For dem som bruker engelsk mye i jobbsammenheng kan det av og til være lett å forveksle norske og engelske språkregler. Bindestrek i sammensatte ord brukes oftere på engelsk.

Automatisk orddeling i språkprogrammer som Word er også ofte en utfordring.

Tre like konsonanter

Du kan enten skrive trafikk-kork eller trafikkork. I det siste tilfellet utelater du den siste konsonanten.

Når du utelater en del av et ord

Hvordan bruke bindestrek i sammensatte ord grammatikk norsk

Du skal bruke bindestrek dersom du utelater ett ledd i sammenstillinger som helse – og velferdssektoren, aktivitets – og fritidstilbud, sjø – og innlandsfiske, over – og underordnet.

Den obligatoriske bindestreken

Når du benytter ”ikke” i sammensatte ord, skal det med noen få unntak alltid være bindestrek:
Ikke-røyker. Ikke-person. Ikke-drikker.

Men:
Ikkevold. Ikkeangrepspakt. Ikkespredning.

Sammensatte ord som viser en forbindelse

Noen sammensatte ord refererer til en forbindelse seg i mellom. Dette kan være ord som romersk-katolsk, gresk-ortodoks, sort-hvitt, tur-retur.

Sammensettinger med adverb, konjunksjoner og preposisjoner

Eksempler:
Sakte-til-sakte-aksjon. Vegg-til-vegg-teppe. Berg-og-dal-bane.

Låneord fra engelsk og andre språk følger samme mønster:
Stand-in. Cash-and-carry. Roll-on.

Unntak:
Adhockomité. Aupairjobb. Laissezfaireholdning. Sciencefictionlitteratur.

Geografiske navn

En del geografiske skal alltid ha bindestrek:
Ny-Zealand. Nord-Europa. Vest-Afrika. Nord-Odal. Saudi-Arabia. Nord-Vestlandet.

Det samme gjelder ord som Utkant-Norge og Innlands-Norge.

Noen unntak av navn som ikke skal ha bindestrek i sammensatte ord:
Nordpolen. Sydpolen. Lilleasia. Vestindia. Sunnhordland. Midtvesten. Midtøsten.

Avledninger av navn skal heller ikke ha bindestrek:
Søreuropeer. Saudiarabisk. Norditaliener. Vestafrikansk.

Geografiske navn

Når det første leddet i et geografisk eller andre navn er et egennavn, skal det ikke være bindestrek i sammensatte ord:
Krimkrigen. Ekofiskfeltet. Warszawapakten. Norgespakken. Nordsjøkonferansen.

Når første delen av et fellesnavn er et egennavn

Noen alminnelige fellesnavn som har et egennavn som første ledd, skal skrives på følgende måte:
Gudbrandsdalsost. Vestlandsmeieriet. Røntgenapparat. Selbuvott. Totenpølse.

Sammensatte ord med forkortelser eller enkeltord

Når du skal skrive sammensatte ord der det første leddet er en forkortelse eller et enkeltord, skal det skrives med bindestrek.

Eksempler:
E-post. E-mail. E-business. E-kurs. X-akse. U-formet. P-pille. T-kryss.

Unntak:
Ubåt. Ubåtkaptein.

Andre eksempler

Du kan skrive enten NATO-land eller natoland.

Bøyde former av avledninger og forkortelser

Når du har en forkortelse eller en avledning som er bøyd, er korrekt bruk av bindestrek slik:
PC-en. PC-ene. PC-er. Unntaket er en PC’s prosessor. KRF-er. AUF-er.

Bindestrek ved forkortelser som er blitt alminnelige ord

Noen ord er gått inn i språket som vanlige betegnelser. Selv om det da i utgangspunktet er et sammensatt ord, skal det nå skrives uten bindestrek:
Hivvirus. Radarpar. Elgitar. Aidsvaksine.

Førsteledd som siffer eller nummer

17.-mai-tog. 100 l-tank. 50 kg-sekk. 60-årsdag. A5-format.

Bruk av bindestrek når du skal lage et ord

Om du benytter et egennavn i sammensatte ord, eller lager et sammensatt ord for anledningen, brukes vanligvis bindestrek.

Eksempler:
Office-programmer. Internett-tilkopling. Google-søk. Hagen-vitser.
Så raskt et sammensatt ord blir vanlig og har gått inn i allmenn språkbruk, kan bindestreken sløyfes. Vestlandslefse og Gudbrandsdalsost er eksempler på en slik overgang.

Andre eksempler er:
Hamar-jente kan også skrives hamarjente. Du kan skrive Toten-dialekt eller totendialekt. Dersom egennavnet er andreledd, skriver du det slik: Utelivs-Bergen. Vinter-Trysil.

Sammensatte ord med flere ledd i et egennavn

Når et egennavn har flere ledd, benyttes bindestreken på denne måten:
Martin Ødegaard-skåring. Carl I. Hagen-utspill.

Når førsteleddet i et fellesnavn begynner med adjektiv eller adverb

Av og til møter vi et fellesnavn der førsteleddet er et adjektiv eller adverb som følges av et substantiv. Bindestreken skal da brukes slik:
Nær-døden-opplevelse. Eller nær døden-opplevelse.

Når førsteleddet i sammensatte ord er innarbeidet som i ”rødvinsflaske”, kutter vi ut bindestreken.

Les også: Gode tips for særemnet

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...