Bruke bindestrek sammensatte ord

Hvordan bruke bindestrek i sammensatte ord

Mange har problemer med bindestrek i sammensatte ord. Sitter du fast? Her får du noen eksempler på riktig bruk.

Den vanskelige bindestreken

Hovedregelen er at du ikke skal bruke bindestrek i sammensatte ord, men av og til kan det være nødvendig for å lette lesbarheten. Dette gjelder særskilt i undervisning og i lesemateriell på lavere trinn. Her vil det kunne være aktuelt å bruke deling med bindestrek på samme linje for å gjøre det enklere for barna.

Eksempler:
Organisasjons-strukturer. Virkemiddel-apparatet. Storhusholdnings-produkter. Dobbelt-konsonant.
For dem som bruker engelsk mye i jobbsammenheng kan det av og til være lett å forveksle norske og engelske språkregler. Bindestrek i sammensatte ord brukes oftere på engelsk.

Automatisk orddeling i språkprogrammer som Word er også ofte en utfordring.

Tre like konsonanter

Du kan enten skrive trafikk-kork eller trafikkork. I det siste tilfellet utelater du den siste konsonanten.

Når du utelater en del av et ord

Hvordan bruke bindestrek i sammensatte ord grammatikk norsk

Du skal bruke bindestrek dersom du utelater ett ledd i sammenstillinger som helse – og velferdssektoren, aktivitets – og fritidstilbud, sjø – og innlandsfiske, over – og underordnet.

Den obligatoriske bindestreken

Når du benytter ”ikke” i sammensatte ord, skal det med noen få unntak alltid være bindestrek:
Ikke-røyker. Ikke-person. Ikke-drikker.

Men:
Ikkevold. Ikkeangrepspakt. Ikkespredning.

Sammensatte ord som viser en forbindelse

Noen sammensatte ord refererer til en forbindelse seg i mellom. Dette kan være ord som romersk-katolsk, gresk-ortodoks, sort-hvitt, tur-retur.

Sammensettinger med adverb, konjunksjoner og preposisjoner

Eksempler:
Sakte-til-sakte-aksjon. Vegg-til-vegg-teppe. Berg-og-dal-bane.

Låneord fra engelsk og andre språk følger samme mønster:
Stand-in. Cash-and-carry. Roll-on.

Unntak:
Adhockomité. Aupairjobb. Laissezfaireholdning. Sciencefictionlitteratur.

Geografiske navn

En del geografiske skal alltid ha bindestrek:
Ny-Zealand. Nord-Europa. Vest-Afrika. Nord-Odal. Saudi-Arabia. Nord-Vestlandet.

Det samme gjelder ord som Utkant-Norge og Innlands-Norge.

Noen unntak av navn som ikke skal ha bindestrek i sammensatte ord:
Nordpolen. Sydpolen. Lilleasia. Vestindia. Sunnhordland. Midtvesten. Midtøsten.

Avledninger av navn skal heller ikke ha bindestrek:
Søreuropeer. Saudiarabisk. Norditaliener. Vestafrikansk.

Geografiske navn

Når det første leddet i et geografisk eller andre navn er et egennavn, skal det ikke være bindestrek i sammensatte ord:
Krimkrigen. Ekofiskfeltet. Warszawapakten. Norgespakken. Nordsjøkonferansen.

Når første delen av et fellesnavn er et egennavn

Noen alminnelige fellesnavn som har et egennavn som første ledd, skal skrives på følgende måte:
Gudbrandsdalsost. Vestlandsmeieriet. Røntgenapparat. Selbuvott. Totenpølse.

Sammensatte ord med forkortelser eller enkeltord

Når du skal skrive sammensatte ord der det første leddet er en forkortelse eller et enkeltord, skal det skrives med bindestrek.

Eksempler:
E-post. E-mail. E-business. E-kurs. X-akse. U-formet. P-pille. T-kryss.

Unntak:
Ubåt. Ubåtkaptein.

Andre eksempler

Du kan skrive enten NATO-land eller natoland.

Bøyde former av avledninger og forkortelser

Når du har en forkortelse eller en avledning som er bøyd, er korrekt bruk av bindestrek slik:
PC-en. PC-ene. PC-er. Unntaket er en PC’s prosessor. KRF-er. AUF-er.

Bindestrek ved forkortelser som er blitt alminnelige ord

Noen ord er gått inn i språket som vanlige betegnelser. Selv om det da i utgangspunktet er et sammensatt ord, skal det nå skrives uten bindestrek:
Hivvirus. Radarpar. Elgitar. Aidsvaksine.

Førsteledd som siffer eller nummer

17.-mai-tog. 100 l-tank. 50 kg-sekk. 60-årsdag. A5-format.

Bruk av bindestrek når du skal lage et ord

Om du benytter et egennavn i sammensatte ord, eller lager et sammensatt ord for anledningen, brukes vanligvis bindestrek.

Eksempler:
Office-programmer. Internett-tilkopling. Google-søk. Hagen-vitser.
Så raskt et sammensatt ord blir vanlig og har gått inn i allmenn språkbruk, kan bindestreken sløyfes. Vestlandslefse og Gudbrandsdalsost er eksempler på en slik overgang.

Andre eksempler er:
Hamar-jente kan også skrives hamarjente. Du kan skrive Toten-dialekt eller totendialekt. Dersom egennavnet er andreledd, skriver du det slik: Utelivs-Bergen. Vinter-Trysil.

Sammensatte ord med flere ledd i et egennavn

Når et egennavn har flere ledd, benyttes bindestreken på denne måten:
Martin Ødegaard-skåring. Carl I. Hagen-utspill.

Når førsteleddet i et fellesnavn begynner med adjektiv eller adverb

Av og til møter vi et fellesnavn der førsteleddet er et adjektiv eller adverb som følges av et substantiv. Bindestreken skal da brukes slik:
Nær-døden-opplevelse. Eller nær døden-opplevelse.

Når førsteleddet i sammensatte ord er innarbeidet som i ”rødvinsflaske”, kutter vi ut bindestreken.

Les også: Gode tips for særemnet

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: