Gjøre om fra ml/liter til oz, pint, quart og gallon

Når man skal måle flytende materialer bruker amerikanere andre målenheten enn vi gjør her i Norge og Europa, og holder seg til målenhetene fluid ounce (fl. oz), pint (pt), quart (qt) og gallon (gal). Når du leser denne artikkelen er det viktig å huske at det er forskjell på målenhetene i Storbritannia, Canada, USA og en rekke andre land, og tallene i denne artikkelen brukes kun for den amerikanske målenheten.

Fluid Ounce er den minste målenheten, og må ikke forveksles med ounce som brukes om vekt på ikke-flytende gjenstander. En fluid ounce tilsvarer nøyaktig 29,5735295625 ml, men de fleste som bruker den til utregning bruker tallene 29,6ml eller til og med 30ml, alt ettersom hvor nøyaktig man ønsker at utregningen skal bli.

For å regne om ml til fluid ounce kan du dele antall milliliter på 29,5735295625 for å få et nøyaktig svar, eller 29,6 for å få et nokså nøyaktig svar.

Eksempel: Vi vil vite hvor mange fluid ounces 570ml er.

570ml / 29,6 = 19,26 fl. oz.

Gjøre om fra fl til ml

For å gjøre om fluid ounces til milliliter kan vi gange med det samme tallet, som i eksempelet nedenfor når vi vil vite hvor mange milliliter 24 fl. oz. er.

24 fl. oz. * 29,6 = 710,4 milliliter.

En litt større målenhet for flytende ting er pint, som tilsvarer 16 fluid ounces. Pint skrives også noen ganger som liquid pint, ettersom det er noe som heter dry pint for faste ting, men denne er nokså sjeldent brukt, så hvis det kun står pint er det all sannsynlighet for at det er snakk om en flytende pint.

I forhold til vår litermåling er en pint tilsvarende 473.176473 milliliter, altså rett under en halv liter. Av den grunn er det veldig vanlig å servere brus, øl og andre drikker i pintglass istedenfor glass som måler en halvliter.

Gjøre om fra ml til pint

Å gjøre om fra milliliter til pint gjøres ved å dele med 473, da det gir ekstremt lite utfall å inkludere alle tallene etter kommaet med mindre du skal regne på noe veldig viktig. I neste eksempel skal vi finne ut hvor mange pints det er i 6 000 milliliter (6 liter).

6000ml / 473 = 12,68 pints.

Gjøre om fra pint til ml

Å gjøre om pints til milliliter gjøres dermed ved å gange med 473. Ønsker du å gjøre om pints til liter kan du gange med 0,47, som i eksempelet nedenfor når vi skal finne ut hvordan mange liter 425 pints er.

425 pints * 0,47 = 199,75 liter.

Når man har to pints kan det kalles en quart (qt), og igjen må vi passe på å skille mellom fluid quart og dry quart. En quart er fryktelig lik en liter, men det nøyaktige tallet for en quart er 0.946352946 liter.

Hvis du har fire quarts kan du slå dem sammen til en gallon, som tilsvarer 3,78541178 liter.

Gjøre om fra gallons til liter

Å gjøre om gallons til liter gjøres ved å gange med 3,78541178. Vil du gjøre om liter til gallon kan du dele på det samme tallet.

Eksempel: Vi vil vite hvor mange gallons 65 liter er.

65l / 3,78541178 = 17,17 gallons.

Og omvendt ønsker vi å vite hvor mange liter 7 gallons er:

7 gallons * 3,78541178 = 26,5 liter.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...