Gjøre om tid

Kanskje har du tatt i bruk et program som lagrer timene med desimaler som tilsier at tallet du har, er en del av hundre. Om du vil omgjøre tallet fra desimalsystemet og om til vanlig tid finner du løsningen nedenfor.

Tidssystemet vi i dag bruker med 60 som grunntall er et resultat av babylonernes posisjonssystem som ble utviklet i årene 3000 - 2000 f.Kr.

Fra timer til minutter

Gjore om fra timer til minutter matematikk

Om du vil gjøre om 0,8 timer til minutter ganger du simpelthen 0,8 med 60 (minutter).

0,8 * 60 minutter = 48 minutter

Dersom antall timer er over én følger du samme prinsipper:

La oss si vi skal omgjøre 7,7 timer til normal tid.

7 timer + 0,7 * 60 minutter = 7 timer og 42 minutter

Fra minutter til timer

Vil du omgjøre 90 minutter til desimaltid angitt i timer dividerer du antall minutter på 60.

90 minutter / 60 = 1,5 time

Se også artikkelen om matematikkuttrykk og regnearter.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: