Definisjon prosentpoeng og prosentenhet

Hva menes med prosentpoeng og prosentenhet?

Prosentpoeng, også kjent som prosentenheter, er tall som brukes til å angi den absolutte endringen mellom to prosentverdier.

Vanlig prosent vil gi en relativ utvikling, noe som betyr at den tar utgangspunkt i den tidligere prosentverdien når den forklarer hvor stor økningen har vært.

For å kunne bruke prosentpoeng trenger vi flere enheter som til sammen bli 100 %. Du kan altså ikke regne ut stigning i prosentpoeng med bare én sum.

Eksempel:

En restaurant har fått til sammen 200 biffbestillinger i løpet av en hel uke. Dette står for til sammen 20 % av alle bestillingene på restauranten. Neste uke får de til sammen 300 biffbestillinger i løpet av uka, og består dermed av 30 % av bestillingene.

I dette eksempelet har antall biffbestillinger økt med hele 50 %, mens prosentenheten et helt annet tall. For å finne prosentenheten må vi nemlig gå ut ifra forskjellen mellom den første og andre uken. Den første uka sto disse bestillingene for 20 %, mens de økte til 30 % neste uke, noe som betyr at de steg med 10 prosentpoeng.

Utregningen er barnslig enkel, og du tar den nye verdien i prosent minus den gamle verdien i prosent.

30 % - 20 % = 10 % økning.

Den relative økningen på biffbestillinger blir for øvrig 50 %, ettersom det bestilles 1,5 ganger så mye biff den andre uka.

I dagliglivet brukes prosentpoeng stort sett til å forklare stigninger i partimålinger, aksjer og lignende. Dersom arbeiderpartiet stiger fra 43 % oppslutning til 48 % oppslutning har de dermed steget med 5 prosentpoeng i løpet av denne perioden.

For at en verdi skal stige med prosentpoeng må en annen verdi falle. Det betyr at dersom Arbeiderpartiet går opp 5 prosentpoeng, så må de rett og slett ha stjålet velgere fra andre partier, og disse vil til sammen ha falt med like mange prosentpoeng på den samme perioden.

Prosentpoeng kan også være negative, og utregningen blir akkurat lik. Vi kan bruke samme eksempelet med biffen igjen, bare at denne gangen solgte de kun 150 biff den andre uka.

15 % - 20 % = -5 %.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...