Hva menes med prosentpoeng og prosentenhet?

Prosentpoeng, også kjent som prosentenheter, er tall som brukes til å angi den absolutte endringen mellom to prosentverdier.

Vanlig prosent vil gi en relativ utvikling, noe som betyr at den tar utgangspunkt i den tidligere prosentverdien når den forklarer hvor stor økningen har vært.

For å kunne bruke prosentpoeng trenger vi flere enheter som til sammen bli 100 %. Du kan altså ikke regne ut stigning i prosentpoeng med bare én sum.

Eksempel:

En restaurant har fått til sammen 200 biffbestillinger i løpet av en hel uke. Dette står for til sammen 20 % av alle bestillingene på restauranten. Neste uke får de til sammen 300 biffbestillinger i løpet av uka, og består dermed av 30 % av bestillingene.

I dette eksempelet har antall biffbestillinger økt med hele 50 %, mens prosentenheten et helt annet tall. For å finne prosentenheten må vi nemlig gå ut ifra forskjellen mellom den første og andre uken. Den første uka sto disse bestillingene for 20 %, mens de økte til 30 % neste uke, noe som betyr at de steg med 10 prosentpoeng.

Utregningen er barnslig enkel, og du tar den nye verdien i prosent minus den gamle verdien i prosent.

30 % - 20 % = 10 % økning.

Den relative økningen på biffbestillinger blir for øvrig 50 %, ettersom det bestilles 1,5 ganger så mye biff den andre uka.

I dagliglivet brukes prosentpoeng stort sett til å forklare stigninger i partimålinger, aksjer og lignende. Dersom arbeiderpartiet stiger fra 43 % oppslutning til 48 % oppslutning har de dermed steget med 5 prosentpoeng i løpet av denne perioden.

For at en verdi skal stige med prosentpoeng må en annen verdi falle. Det betyr at dersom Arbeiderpartiet går opp 5 prosentpoeng, så må de rett og slett ha stjålet velgere fra andre partier, og disse vil til sammen ha falt med like mange prosentpoeng på den samme perioden.

Prosentpoeng kan også være negative, og utregningen blir akkurat lik. Vi kan bruke samme eksempelet med biffen igjen, bare at denne gangen solgte de kun 150 biff den andre uka.

15 % - 20 % = -5 %.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...