Avrunde tall

Hvordan avrunde tall?

Hva er reglene for avrunding av tall? Dersom vi har et tall med ett eller flere desimaler etter kommaet, avrunder vi enten oppover eller nedover. Det kan være verd å merke seg at selv om det er mange desimaler etter et komma, kan det gi store utslag å runde av bare én enkelt desimal. I hverdagslivet runder vi imidlertid av tallene fordi de blir lettere å operere med. Her får du hovedreglene.

Praktisk avrunding av desimaler og tall

Det er stor forskjell på å avrunde kroner og øre (tenk på hvordan matbutikken fortsatt bruker priser som 19.90 og 999,75 når vi ikke opererer hverken med tiøringer eller 25-øringer lenger) og statistikk som slår fast at i gjennomsnitt føder hver kvinne i Norge 1,78 barn!

Når skal vi runde oppover og når skal vi avrunde nedover?

Grunnregelen er at vi runder ned når vi har tallene 0, 1, 2, 3 og 4, mens vi runder oppover når vi forholder oss til tallene 5, 6, 7, 8 og 9.

Når ett av følgende tall kommer etter komma, skal du med andre ord runde ned: 0, 1, 2, 3 og 4. Tallet etter kommaet og kommaet fjernes.

Eksempel:
14,4 rundes ned til 14.
128, 1 rundes ned til 128.
Når disse tallene, 5, 6, 7, 8 og 9, kommer etter hovedtallet, fjerner du kommaet og runder av oppover.

Eksempel:
33,9 runder du av til 34.
124,7 runder du også av oppover: 125.
Dersom du har flere enn én desimal etter kommaet, avrunder du etter følgende regel:
Se på det andre tallet etter kommaet. Bruk samme regelen som når du bare har en desimal.

Eksempel:
Rund nedover når tallene 0, 1,2,3 og 4 kommer etter det andre tallet etter kommaet:
9,54 rundes av til 9,5.
104,33 rundes ned til 104,3.

Rund oppover når tallene 5, 6, 7, 8 og 9 kommer etter det første tallet etter kommaet:

Eksempel:
3, 35 avrundes oppover til 3,4.
11,79 runder du oppover til 11,8.

Les: Slik regner man sannsynlighet.

Hvordan avrunde tall naermeste tier

Avrunding til nærmeste tier

Om du blir bedt om å runde av til nærmeste tier, er det samme regler som gjelder, men denne gangen gjør du som følger:

Om du har tallet 17 som skal avrundes til nærmeste tier, ser du på det siste tallet som er 7. Dette er større enn 4 og skal derfor avrundes oppover til 20. Om det hadde vært 14 i stedet, måtte du runde nedover til 10. 15 hører til tallene som skal avrundes oppover, altså til 20.

Om du har 44,1834 etter er det siste tallet 4 som skal rundes nedover. Dermed får du 44,183. Om det i stedet hadde vært 44,1836, måtte du ha avrundet til nærmeste tier oppover: 44,184.

Avrunding gjør det enklere å sammenligne

Når vi avrunder tall, er det viktig å tenke gjennom graden av usikkerhet i tillegg til hvor nøyaktig det er nødvendig å være. Jo mer avhengig vi er av nøyaktighet, desto viktigere er det ikke å forenkle tallene så mye at de desimalene som blir avrundet kan påvirke resultatet vesentlig.

En grunn til at vi avrunder tall, særlig i statistiske oversikter, er at de blir lettere å sammenligne.

Hovedregelen er at vi runder av til enten to eller tre tall som er betydningsfulle. Om du kjøper en bil som med alt ekstrautstyr koster deg 497 373, 75, vil de fleste av oss si at bilen koster 500 000 kroner.

Les mer om skole og utdanning her.

Anbefalt

Du finner kalkulatoren nedenfor. Om du eksempelvis har et byggeprosjekt på gang i hagen eller bare ønsker å forstå utregningen av kubikk til volum...

Kalkulator lenger ned. Skal du flytte og ønsker å bestille flyttebil med riktig lagringsplass vil du ofte bli spurt om hvor mange kubikk flyttelasset...

Kalkulatoren finner du nedenfor. Det å finne kvadratroten av et tall med kalkulator er ganske lettvint. Bruk kalkulatoren vi har laget nedenfor og regn...

Kalkulatoren følger nedenfor. Lurer du på hvor gammel katten din er i menneskeår? Det kan denne kalkulatoren gi deg en pekepinn på. Et nøyaktig...

Kalkulatoren finner du lenger ned. Har du noen gang lurt på hvor gammel hunden din er i antall menneskeår? Med denne kalkulatoren kan du...