Hvordan finne endringen i prosent

Å regne ut endringen i prosent kan være veldig nyttig, selv i hverdagslige situasjoner, som hvis du skal regne ut hvor mye tingene dine øker eller faller i verdi etter en viss tid.

Selve formelen for å regne ut endring i prosent ser slik ut:
((ny verdi – opprinnelig verdi) / opprinnelig verdi) * 100 % = endring i prosent.

Som med alle andre formler må man regne ut det inne i parentesene først, og da starter vi med å trekke den opprinnelige verdien fra den nye verdien for å finne prisforskjellen.

Prisforskjellen må deretter deles på opprinnelig verdi, og ganges med hundre, så sitter du igjen med den prosentvise endringen.

Eksempel 1:

Verdien på en hytte har steget fra 1 300 000 kr til 1 450 000 kr på et år.

For å finne frem til hvor mye prosent verdien har steget med må vi først finne endringen i prisen. Det gjør vi ved å trekke fra den gamle verdien fra den nye.

1450000 kr – 1300000 kr = 150000 kr.

Det ser vi at det altså er 150 000 kr forskjell i prisen, og neste steg blir deretter å finne ut hvor stor andel av originalverdien disse 150 000 utgjør.

For å finne denne andelen må vi ta andelssummen og dele på totalsummen.

150000/1300000 = 0,1154.

Deretter må vi gange denne summen med 100 for å finne endringen i prosent.

0,1154 * 100 = 11,54 %.

Som vi ser er altså 150 000 kr verdiøkning en økning på hele 11,54 %.

Eksempel 2:

Det er også mulig å bruke samme utregning for å finne den prosentvise endringen på en ting som taper verdi. La oss si at Arne har en motorsykkel som han kjøpte for 135 000 kr. To år senere vil han selge den, men får bare solgt den for 85 000 kr.

For å finne ut hvor stor endringen i prosent har vært må vi begynne med å trekke den opprinnelige verdien fra den nye.

85000 kr – 135000 kr = -50000 kr.

Her ser vi altså at verdien har tapt seg med hele 50 000 kr på disse to årene, og i neste steg skal vi se hvor mange prosent forandring det er snakk om.

For å finne dette må vi ta prisforskjellen, og dele den på den opprinnelige verdien.

-50000 / 135000 = -0,37.

Da gjenstår det bare å gange med hundre for å finne endringen i prosent.

-0,37 * 100 = -37 %.

Dette betyr at verdien på motorsykkelen har sunket med 37 % i løpet av disse årene. Se også den enkle guiden for å finne prosentvis og eksponentiell vekst.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...