Hvordan finne endringen prosent

Hvordan finne endringen i prosent

Å regne ut endringen i prosent kan være veldig nyttig, selv i hverdagslige situasjoner, som hvis du skal regne ut hvor mye tingene dine øker eller faller i verdi etter en viss tid.

Selve formelen for å regne ut endring i prosent ser slik ut:
((ny verdi – opprinnelig verdi) / opprinnelig verdi) * 100 % = endring i prosent.

Som med alle andre formler må man regne ut det inne i parentesene først, og da starter vi med å trekke den opprinnelige verdien fra den nye verdien for å finne prisforskjellen.

Prisforskjellen må deretter deles på opprinnelig verdi, og ganges med hundre, så sitter du igjen med den prosentvise endringen.

Eksempel 1:

Verdien på en hytte har steget fra 1 300 000 kr til 1 450 000 kr på et år.

For å finne frem til hvor mye prosent verdien har steget med må vi først finne endringen i prisen. Det gjør vi ved å trekke fra den gamle verdien fra den nye.

1450000 kr – 1300000 kr = 150000 kr.

Det ser vi at det altså er 150 000 kr forskjell i prisen, og neste steg blir deretter å finne ut hvor stor andel av originalverdien disse 150 000 utgjør.

For å finne denne andelen må vi ta andelssummen og dele på totalsummen.

150000/1300000 = 0,1154.

Deretter må vi gange denne summen med 100 for å finne endringen i prosent.

0,1154 * 100 = 11,54 %.

Som vi ser er altså 150 000 kr verdiøkning en økning på hele 11,54 %.

Eksempel 2:

Det er også mulig å bruke samme utregning for å finne den prosentvise endringen på en ting som taper verdi. La oss si at Arne har en motorsykkel som han kjøpte for 135 000 kr. To år senere vil han selge den, men får bare solgt den for 85 000 kr.

For å finne ut hvor stor endringen i prosent har vært må vi begynne med å trekke den opprinnelige verdien fra den nye.

85000 kr – 135000 kr = -50000 kr.

Her ser vi altså at verdien har tapt seg med hele 50 000 kr på disse to årene, og i neste steg skal vi se hvor mange prosent forandring det er snakk om.

For å finne dette må vi ta prisforskjellen, og dele den på den opprinnelige verdien.

-50000 / 135000 = -0,37.

Da gjenstår det bare å gange med hundre for å finne endringen i prosent.

-0,37 * 100 = -37 %.

Dette betyr at verdien på motorsykkelen har sunket med 37 % i løpet av disse årene. Se også den enkle guiden for å finne prosentvis og eksponentiell vekst.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...