Hvordan regne kvadratmeter

Kvadratmeter er en måleenhet, representert ved betegnelsen m² (forkortet til kvm), som tilsier et kvadrat der alle sider er 1 meter lange. Måleenheten er en del av det internasjonale målesystemet kalt SI, med grunnenheter som lengde, tid, masse, stoffmengde og lysstyrke.

Kvadratmeter i sammenheng med andre flateenheter

1 km² er det samme som 1.000.000 m², da det går én million kvadratmeter på en flate med et areal på én kvadratkilometer.

1 hektar (hm²) = 10 000 m²
1 dekar = 1 000 m²

Hvor mange kvadratmeter på 1 mål?
Svar: 1.000 kvm

Utregning av kvadratmeter:

Hvordan regne kvadratmeter utregning matematikk

Eva skal legge nytt gulv på soverommet og ønsker å regne ut gulvflaten. Soverommets gulvflate er formet som et rektangel, med lengde på 4,8 meter og bredde på 4,1 meter. Hvor mange kvadratmeter er gulvflaten?

Utregning og svar:
Areal = lengde * bredde

Soverommets areal = 4,8 meter * 4,1 meter = 19,68 m²

Gulvflaten er 19,68 m²

Se også hvordan regne volum.

Anbefalt

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: