Hvordan regne overflate av prisme

Hvordan regne overflate av prisme

Et prisme er en geometrisk mangekantet figur som har et linjestykke som ikke ligger på samme plan som mangekanten. Prismer kan være mange forskjellige figurer, som et sylinder, en terning, en kule, en pyramide eller en rett prisme.

Når man skal finne overflaten av et prisme er det vanlig å dele opp utregninga i flere deler, alt ettersom hvor mange flater prismet har.

Formel for overflate av prisme

Det er mange som kaller et rett prisme for et prisme, selv om sannheten er at et rett prisme kun er ett av mange prismer. Et rett prisme er rett og slett et tredimensjonalt rektangel, som en boks eller lignende. Her har vi seks sideflater, men disse er parvis, og dermed like store. Vi får derfor tre sidepar som må plusses sammen.

Selve formelen blir lb + lb + lh + lh + hb + hb = overflate. Ordet lb betyr at vi tar lengde ganger bredde, lh betyr lengde ganger høyde, mens hb betyr høyde ganger bredde. I bunn og grunn må vi altså finne ut overflatearealet av hver eneste side, og plusse disse sammen. Ettersom hver side har en identisk parside kan vi også forenkle formelen til 2lb + 2lh + 2hb.

Som nevnt ovenfor er det mange forskjellige prismer, hvor noen er enkle å finne ut overflatearealet på, mens andre er nokså vriene. Hvert eneste prisme har sin egen formel og fremgangsmåte for utregning, og det er derfor dessverre ingen universal formel for alle prismer. Les også fremgangsmåten for utregning av en sylinders overflate.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: