Hvordan regne overflate av pyramide

Pyramider er navnet på kjegler som har et rektangel som grunnflate istedenfor en sirkel eller ellipse, og kan teoretisk sett ha et uendelig antall vegger. Likevel er det nesten alltid snakk om tre eller fire vegger i en pyramide, men fremgangsmåten for å finne ut overflaten av dem er uansett ganske lik uavhengig av hvor mange vegger pyramiden har.

Den totale overflaten av pyramiden er overflatearealet av grunnflaten + det totale overflatearealet av sideflatene, og det er enklest å regne ut disse hver for seg og legge dem sammen til slutt.

Vi kan begynne med overflaten av grunnarealet. Alle fire sidene vil være like lange i en pyramide, og du trenger derfor bare å gange sammen to av sidene for å finne overflatearealet. Formelen blir dermed l*b. Dersom du har en trekantet pyramide må du bruke formelen lb/2 for å finne overflaten av grunnflaten.

Neste steg er å finne overflaten av sidene på pyramiden, og den enkleste måten å gjøre det på er ved å se for seg at man bretter ut pyramiden. Da får du en firkant eller trekant med fire eller tre trekanter på sidene. Her må vi finne overflatearealet av hver av disse sidene, og til slutt plusse dem sammen. Det er derimot ikke alltid like enkelt å gjøre dette, ettersom man ikke alltid får oppgitt disse målene. Vi vet derimot at den ene siden tilsvarer lengden på grunnflaten, og vi vet som regel høyden på pyramiden, og kan derfor bruke Pytagoras’ læresetning for å finne frem til alle målene på disse trekantene.

For å regne ut overflatearealet av disse må man deretter ta (bredde * høyde) /2. Gjør dette med alle sidene, og pluss dem sammen. Til slutt legger du til overflatearealet av grunnflaten, så får du det totale overflatearealet av hele pyramiden. Les også om utregning av overflate av kule.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...