Hvordan regne overflate av sylinder

Et sylinder er en prisme hvor toppflaten og bunnflaten er sirkler, mens den har et midtparti som kan brettes ut til å bli et rektangel.

Det er to forskjellige formler som brukes for overflaten av sylindere, men disse er egentlig helt like, bortsett fra at noen lærebøker bruker den ene mens noen bruker den andre.

Den mest vanlige formelen å bruke er 2πr^2 + 2πrh. Den første delen 2πr^2 er for å regne ut overflatearealet på de to sirklene på topp og bunn av sylinderen, mens 2πrh er for å regne ut overflaten av resten av sylinderen. Når man har regnet ut begge disse kan man plusse dem sammen for å få det totale overflatearealet.

Eksempel på utregning av sylinderens overflate

Eksempel: Vi har et sylinder med høyde på 13 centimeter, og radius på 4cm. Vi er ute etter å finne overflaten på denne sylinderen.

Først bruker vi 2πr^2 for å finne ut overflatearealet av de to sirklene på toppen og bunnen, og starter med hver sin sirkel:

π3cm^2 = 28,26cm^2. Dette var altså overflatearealet av én sirkel, og vi må derfor gange den med to for å finne svaret på begge. Merk at vi bruker πr^2 her, mens vi bruker 2πr^2 hvis vi vil finne overflatearealet av begge to samtidig:

2 * 28,26cm^2 = 56,52cm^2

Nå mangler vi bare overflaten av resten av sylinderen og bruker formelen 2πrh for å finne arealet av denne.

2*3,14*3cm*13cm = 244,92cm^2. Dette er altså overflaten av hele sylinderen utenom toppen og bunnen, så da trenger vi bare å legge sammen disse for å få svaret.

244,92cm^2 + 56,52cm^2 =301,44cm^2.

Det betyr at svaret på eksempelet er 301,44 kvadratcentimeter. Se også hvordan du regner overflate av prisme.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...