hvordan finne overflate av sylinder matematikk

Hvordan regne overflate av sylinder

Et sylinder er en prisme hvor toppflaten og bunnflaten er sirkler, mens den har et midtparti som kan brettes ut til å bli et rektangel.

Det er to forskjellige formler som brukes for overflaten av sylindere, men disse er egentlig helt like, bortsett fra at noen lærebøker bruker den ene mens noen bruker den andre.

Den mest vanlige formelen å bruke er 2πr^2 + 2πrh. Den første delen 2πr^2 er for å regne ut overflatearealet på de to sirklene på topp og bunn av sylinderen, mens 2πrh er for å regne ut overflaten av resten av sylinderen. Når man har regnet ut begge disse kan man plusse dem sammen for å få det totale overflatearealet.

Eksempel på utregning av sylinderens overflate

Eksempel: Vi har et sylinder med høyde på 13 centimeter, og radius på 4cm. Vi er ute etter å finne overflaten på denne sylinderen.

Først bruker vi 2πr^2 for å finne ut overflatearealet av de to sirklene på toppen og bunnen, og starter med hver sin sirkel:

π3cm^2 = 28,26cm^2. Dette var altså overflatearealet av én sirkel, og vi må derfor gange den med to for å finne svaret på begge. Merk at vi bruker πr^2 her, mens vi bruker 2πr^2 hvis vi vil finne overflatearealet av begge to samtidig:

2 * 28,26cm^2 = 56,52cm^2

Nå mangler vi bare overflaten av resten av sylinderen og bruker formelen 2πrh for å finne arealet av denne.

2*3,14*3cm*13cm = 244,92cm^2. Dette er altså overflaten av hele sylinderen utenom toppen og bunnen, så da trenger vi bare å legge sammen disse for å få svaret.

244,92cm^2 + 56,52cm^2 =301,44cm^2.

Det betyr at svaret på eksempelet er 301,44 kvadratcentimeter. Se også hvordan du regner overflate av prisme.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: