Hvordan regne overflate av terning

Hvordan regne overflate av terning

En terning er en gjenstand som er satt sammen av seks like store kvadrater, hvor alle vinklene mellom naboflatene er 90 grader. Det betyr at det er nokså enkelt å regne ut overflaten til terningen, og selve formelen skrives som 6a^2.

Formelen 6a^2 kommer av at alle de seks sidene har et like stort areal, og vi kan derfor gange arealet av én side (a) med 6 for å finne arealet av alle sidene. For å begynne utregningen starter vi derfor med å gange lengen og bredden på én side for å finne arealet av denne. Neste steg er bare å gange hele summen med 6 for å finne summen av hele terningen.

Eksempler for å regne en ternings overflate

Eksempel: Vi har en terning som har en bredde og lengde på 3 centimeter på hver side.

For å finne arealet på én sideflate kan vi gjøre følgende:

3 cm * 3 cm = 9 cm*2.

Da vet vi altså at overflaten på én sideflate er 9 kvadratcentimeter, og trenger dermed bare å gange den med seks for å finne svaret.

9cm^2 * 6 (sider) = 54cm^2.

Den totale overflaten på hele terningen er altså 54 kvadratcentimeter.

Formel 2:

En annen måte å regne det ut på er selvfølgelig ved å erstatte a i formelen med 3, slik at formelen blir følgende:

6*3^2 = 54cm^2. Dette er jo mye enklere, men forteller samtidig mye mindre om fremgangsmåten du brukte for å komme frem til svaret.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: