Hvordan regne ut promille

Termen promille stammer fra latin og betyr "per milli" eller "per tusen" (1/1000). Promille angir et visst antall tusendeler av en x-mengde. Eksempelvis kan man si at 2 promille av en befolkning på 1 million lider av spilleavhengighet. Dette tilsvarer en andel på 2 000 mennesker. Vi skriver promille med bruk av tegnet ‰.

Vanligvis bruker vi promille ved eksempler der andelen av en gitt mengde er svært minimal, da ofte ved små vektenheter og konsentrasjoner som alkoholkonsentrasjon.

Prosent betyr på sin side del av hundre (1/100), og representeres med tegnet %.

Omregning fra promille til prosent gjøres ved å dele på 10. Motsatt fremgangsmåte tas i bruk for å omregning fra prosent til promille, da ved å gange med 10.

Regneregler og regnemåte:

Utregning av promille følger i all hovedsak de samme regnereglene som ved utregning av prosent. Forskjellen er bare at man bruker 1000, fremfor 100.

Regneregel:
Del av tallet / Det hele tallet * 1000 = (x) ‰

For å finne promillen må du dividere delen av tallet med det hele tallet, og så gange summen med 1000.

Eksempler og utregning:

Hvordan regne ut promille eksempler matematikk

35 GB av Evens harddisk på 800 GB er fylt med TV-serier. Hvor mange promille tilsvarer dette?

35 / 800 * 1000 = 43,75 ‰

Utregning av promille i form av alkoholpromille har en annen fremgangsmåte. Se også fremgangsmåten for prosentregning.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...