Hvordan regne ut promille

Termen promille stammer fra latin og betyr "per milli" eller "per tusen" (1/1000). Promille angir et visst antall tusendeler av en x-mengde. Eksempelvis kan man si at 2 promille av en befolkning på 1 million lider av spilleavhengighet. Dette tilsvarer en andel på 2 000 mennesker. Vi skriver promille med bruk av tegnet ‰. Vanligvis bruker vi promille ved eksempler der andelen av en gitt mengde er svært minimal, da ofte ved små vektenheter og konsentrasjoner som alkoholkonsentrasjon.

Prosent betyr på sin side del av hundre (1/100), og representeres med tegnet %.

Omregning fra promille til prosent gjøres ved å dele på 10. Motsatt fremgangsmåte tas i bruk for å omregning fra prosent til promille, da ved å gange med 10.

Regneregler og regnemåte:

Utregning av promille følger i all hovedsak de samme regnereglene som ved utregning av prosent. Forskjellen er bare at man bruker 1000, fremfor 100.

Regneregel:
Del av tallet / Det hele tallet * 1000 = (x) ‰

For å finne promillen må du dividere delen av tallet med det hele tallet, og så gange summen med 1000.

Eksempler og utregning:

35 GB av Evens harddisk på 800 GB er fylt med TV-serier. Hvor mange promille tilsvarer dette?

35 / 800 * 1000 = 43,75 ‰

Utregning av promille i form av alkoholpromille har en annen fremgangsmåte. Se også fremgangsmåten for prosentregning.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...