Regne prosent i hodet

Hvordan regne ut prosent i hodet

Hoderegning av prosent er enklere enn mange tror. Det viktigste er å forstå det grunnleggende, samt lære seg et par knep.

Glemt det grunnleggende?

Prosent betyr det samme som del av hundre. 13% det samme som 13 deler av 100 deler, mens 99% er alle delene minus 1. Vi kan bruke flere måter å uttrykke dette på, for eksempel brøk (25/100), desimaltall (0,25) og prosenttall (25%). Brøker kan vi manipulere og uttrykke på flere måter. 25/100 er det samme som 1/4. Deler vi 25 på 100, eller 1 på 4, får vi desimaltallet som korresponderer, nemlig 0,25 i begge tilfeller.

Så lenge vi forholder oss til tallet hundre, er prosentregning ganske enkelt. Dersom ei skjorte koster 100 kroner, og du får rabatt på 25%, er prisavslaget i kroner det samme som prosenttallet. Skjorta koster med andre ord 75 kroner (100 – 25 = 75). Rabatten tilsvarer en nedgang i pris på 25 kroner.

Knep: flytt komma

Når du skal regne ut prosent av andre tall enn 100, byr det på større utfordringer. Likevel er det ganske lett, selv om man kanskje ikke er like god i matte. Det gjelder å finne frem til en enkel måte å regne på. Et knep er å flytte komma. Flytter du komma et hakk, får du 10%. Flytter du komma to hakk, får du 1%. Se på tallene 100 – 10,0 - 1,00. La oss se på noen eksempler. Vi tar utgangspunkt i at noe koster 1400 kr.

Dersom du får 20% rabatt på en vare til denne prisen, kan du flytte komma ett hakk til venstre på tallet 1400, og får da 140,0. 140 er det samme som 10% av 1400. Hva blir da 20%? Det blir 2 ganger 140 = 280. Du får altså 280 kr i rabatt. 1400 kr minus 280 kr blir 1120 kr. Flytter du komma to hakk, ser du at 1% er 14 kr. 14 kr ganger 20 (prosenten du vil frem til) er 280 kr. Prøv det samme med 30%. Flytt komma og gang med 3 (3 fordi du har 3 ganger 10% når du vil frem til 30%). Du burde komme frem til at varen som i utgangspunktet kostet 1400 kr, blir din for 980 kr.

Hvordan regne ut prosent i hodet

Prosentvis økning av noe

Hva om vil finne ut en økning av noe? For eksempel har du en jobb der du tjener 210 kr per time, og blir tildelt en lønnsøkning på 10%. Fra i sted vet du at dersom du flytter komma et hakk til venstre, får du 10%. 210 blir til 21,0 – og da vet du at timelønna øker med 21 kr. 240 kr + 21 kr blir ny timelønn på 261 kr.

Prøv å finne ut hva den nye timelønna er dersom du får 15% i økning. Tenk slik: Hva er 10% (flytt komma). Deretter tenk at 15 er 10 + 5, og 5 er halvparten av 10. Dersom 10% er 21 kr, må 5% være halvparten av 21, altså 10,5 kr. 21 + 10,5 er 31,5. Du får 31,5 kroner mer i lønn. Legger du det til 240, er den nye timelønna 271,5 kr.

Overslag og avrunding gjør det enkelt

Ofte må vi forholde oss til tall som for eksempel 298, 1205, 10 120, og så videre. Dersom vi vil vite en prosentvis nedgang eller økning fra slike tall, og det ikke er så viktig å få det helt nøyaktig, kan vi avrunde eller gjøre et overslag. 298 er nesten det samme som 300, 1205 er nesten 1200 og 10 120 er litt over 10 000. Disse siste tallene er mye enklere å regne med i hodet.

Skal du finne ut hva 10% er av 298, kan du like godt tenke 10% av 300. Flytter du komma et hakk nå, ser du at det er 30 kr. Skal du ha det helt nøyaktig, flytter du komma fra 298, og får 29,8. De to tallene er så godt som helt like, spesielt om vi snakker om penger. Vi har ikke lengre 10-øringer i Norge, så om du får 10% i avslag på en vare til 298 kr, må du betale akkurat det samme.

Anbefalt

Du finner kalkulatoren nedenfor. Om du eksempelvis har et byggeprosjekt på gang i hagen eller bare ønsker å forstå utregningen av kubikk til volum...

Kalkulator lenger ned. Skal du flytte og ønsker å bestille flyttebil med riktig lagringsplass vil du ofte bli spurt om hvor mange kubikk flyttelasset...

Kalkulatoren finner du nedenfor. Det å finne kvadratroten av et tall med kalkulator er ganske lettvint. Bruk kalkulatoren vi har laget nedenfor og regn...

Kalkulatoren følger nedenfor. Lurer du på hvor gammel katten din er i menneskeår? Det kan denne kalkulatoren gi deg en pekepinn på. Et nøyaktig...

Kalkulatoren finner du lenger ned. Har du noen gang lurt på hvor gammel hunden din er i antall menneskeår? Med denne kalkulatoren kan du...