Skatt

Hvordan regne volum?

Hva er volum?

Volum er en vesentlig del av matematikkopplæringen og tilsier den "tomme" plassen i et fast objekt (kule, sylinder, boks etc). En annen måte å formulere seg på er å si at volum betyr fyllet i en gjenstand. Vi måler volum i kubikk (eller liter), da eksempelvis som kubikkmillimeter og kubikkmeter med meter opphøyd i tredje.

Liter omgjort til kubikkenheter:
1 liter = 1 dm3
1 000 liter = 1 m3

Hvordan regner man volum?

Generell formel for utregning av volum:
Grunnflate * høyde

Det vil si (grunnflate ganger høyde)

Eksempel på utregning av volum:

Hvordan regne volum matematikk eske

Regn ut volumet på en boks som er 5 meter lang, 4 meter bred og 3 meter høy.

Utregning:
Grunnflate = lengde * bredde
Grunnflate = 5 meter * 4 meter = 20 m2

Volum = grunnflate * høyde
Volum = 20 m2 * 3 m = 60 m3

Svar: Volumet av boksen er 60 m3 (kubikkmeter)

Nedenfor tar vi en nærmere titt på:
Volum av eske
Volum av prisme
Volum av kule
Volum av kjegle
Volum av sylinder

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: