Informasjon om det metriske system mål

Info om det imperiske målesystem

Det imperiske målesystem er et sett med måleenheter som hovedsakelig brukes i England or noen av landene i Samveldet av nasjoner, tidligere kjent som Det britiske imperiet.

Flere av landene som regnes som land som bruker det imperiske målesystem har det metriske målesystemet som offisiell standard, men likevel bruker folk flest det imperiske systemet i hverdagen.

USA bruker en hel rekke av de samme målenhetene, men med forskjellige mål for dem. For eksempel vil 1 pint tilsvare 1,2 amerikanske pints. Det er stort sett små forskjeller på alle målenhetene, så det er derfor viktig å sjekke om en bakeoppskrift eller lignende er skrevet på amerikansk eller engelsk!

De aller fleste enhetene i det imperiske målsystem er veldig forskjellige fra hva vi er vant til, noe som er grunnen til at bakeoppskrifter, veibeskrivelser eller oppskrifter på drinker er nokså umulig å forstå for nordmenn flest. For å gjøre vondt verre er det heller ingen universal regel for å regne om fra det imperiske til det metriske målesystem, og generelt sett regnes det som mye vanskeligere å regne ut ting med det imperiske målsystem.

Mål og enheter i USA og England

Både lengde, masse og volum omfattes av det imperiske målsystem, og i motsetning til det metriske systemet er det ikke noen tierpotenser for å regne om enhetene.

Følgende imperiske enheter er det vanligste å bruke for lengde:

1 inch = 2,54 cm

1 foot = 30,38 cm

1 yard = 91,44 cm

1 mile = 1609,433 m / 1,6 km

I likhet med det metriske systemet vil man nå et punkt hvor man slutter å bruke den minste enheten og går over til neste, som når vi slutter å telle 1000 meter og heller bruker betegnelsen én kilometer. Her er det som sagt ikke tierpotenser som gjelder, og det er ingen logisk oppbygning for når du skal gå over til en høyere enhet.

1 foot = 12 inches

1 yard = 3 feet

1 mile = 1760 yards

I tillegg til disse har man målenheter som thou, chain, furlong, og league, men disse brukes svært sjeldent.

Som du ser er det fryktelig mange flere tall å lære seg enn på det metriske målsystemet, og for oss som sjeldent bruker det er det kan det være veldig slitsomt å lære seg målene utenat.

Det imperiske målsystemet har også enheter for volum og masse.

For masse er følgende målenheter:

1 grain = 64,79891 milligram.

1 ounce = 28,349523125 gram.

1 pound (lb) = 453,59237 gram.

1 stone = 6,35029318 kilo.

1 ton = 1 016,0469088 kilo.

For flytende masse er det også helt egne imperiske målenheter. Disse er faktisk litt mer like våre egne målenheter, som pint og quart som nesten tilsvarer en halv og én liter.

Følgende er de britiske enhetene i forhold til det metriske system:

1 fluid ounce = 29,57 ml

1 pint = 0.568261 liter

1 quart =1,1136 liter

1 gallon = 4,546 liter

Tidligere har England også hatt en ekstra målenhet for flytende masse som ble brukt av apotekere, men denne skikken er ikke lenger i bruk.

Les også mer om det metriske målesystem.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...