omgjore inches centimeter kalkulere linjal

Info om lengde og målestokker - gjøre om fra m, dm, cm og mm

Meter (m) og alle variasjoner av denne brukes som en målenhet for å beregne lengde, og brukes av de aller fleste landene i verden, foruten noen engelskspråklige land som Storbritannia, New Zealand eller USA. Denne målenheten er en grunnleggende SI-enhet, og kan derfor brukes i alle internasjonale utregninger.

I likhet med kilogram og liter brukes meter sammen med tierpotenser for å beskrive større eller mindre størrelser. Dette er fordi det er mye mer fornuftig å skrive 15 millimeter enn 0,015 meter.

Tierpotenser fungerer ved at man kan opphøye tiere i enten positive eller negative potenser og dermed få nye målenheter. For eksempel kan man ta 10^3 for å få tallet 1 000. Tusen meter tilsvarer jo én kilometer, så det er derfor riktig, og ikke minst mye enklere, å si at 10^3m eller 1 000m er en kilometer.

Fordelen med tierpotenser blir fort klar når du ser hvordan det amerikanske målsystemet fungerer. Der har du 1 yard som er 3 fett, hvor 1 feet tilsvarer 12 inches. Her må du altså alltid huske hvor mange av forrige målenhet det går i den høyere målenheten, mens med metersystemet husker du alltid er det går opp med ti for hver gang du skifter navn.

Når en meter blir litt for langt bruker vi desimeter. Én desimeter tilsvarer 0,1 meter, og det er derfor en tiendel av en meter. Og takket være det genial tierpotenssystemet trenger vi bare å gange og dele med ti for å omgjøre fra meter til desimeter.

Hvordan finne desimeter

Ønsker vi å vite hvor mange desimeter det er i et tall oppgitt som meter kan vi gange med ti. La oss ta et eksempel hvor vi ønsker å vite hvor mange desimeter det er i 44 meter.

44m * 10 = 440 desimeter.

Dersom desimeter også blir litt for mye kan vi bruke centimeter. Én centimeter er ti centimeter, så her fortsetter vi på tierpotenssystemet. Vi må altså nok en gang gange med ti for å gjøre om fra desimeter til centimeter. Til sammen har vi dermed ganget med ti to ganger fra vi hadde meter, og kan derfor gange med 100 for å hoppe over desimeter.

Hvordan omgjore centimeter desimeter inches

Hvordan finne centimeter

Vi fortsetter må samme eksempel, og denne gangen vil vi vite hvor mange centimeter det er i de 44 meterne, eller 440 desimeterne:

440dm * 10 = 4 400cm.

44m * 100 = 4 400cm.

Den minste målenheten som er vanlig å bruke i hverdagen er millimeter. Det finnes drøssevis av mindre målenheter basert på meteren, men disse blir så små at man nesten aldri kommer til å få bruk for dem i praktiske formål. En millimeter er en tiendel av en centimeter, og dermed en hundredel av en desimeter og en tusendel av en meter.

Hvordan finne millimeter

Du trenger derfor bare å gange med 10 nok en gang for å finne ut hvor mange millimeter det er i et visst antall centimeter, og vi fortsetter med samme eksempel.

4 400cm * 10 = 44 000mm.

Fra meter til millimeter må vi altså gange med 1 000.

44m * 1 000 = 44 000mm.
Dersom du vil gjøre om millimeter til centimeter, desimeter eller meter må du dele på henholdsvis 10, 100 eller 100, istedenfor å gange med disse tallene. I eksempelet nedenfor bruker vi 50mm som utgangspunkt.

50mm / 10 = 5cm.

50mm / 100 = 0,5dm

50mm / 1 000 = 0,05m

Det fungerer også på samme måte hvor du kan gange en meter med ti for å få en dekameter, eller 100 for å få en hektometer. Disse er jo ikke veldig vanlig å bruke, men når du ganger en meter med 1 000 får du den mye brukte kilometeren.

Kort oppsummert trenger man altså bare å gange eller dele med ti for å hoppe frem og tilbake mellom de forskjellige tierpotensene. Så lenge du husker rekkefølgen på enhetene trenger du ikke å huske noe annet enn at du må gange med ti for å gå nedover i rekken, og dele med ti for å gå oppover. Les gjerne også hvordan du omregner fra cm og meter til inch og feet.

Anbefalt

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: