Informasjon arbeid energi effekt formel utregning

Informasjon om arbeid, energi og effekt - formel/utregning

Arbeid, energi og effekt er tre begreper som brukes innenfor matematikken og fysikken når man snakker om forflyttelse av ting.

Først ut er begrepet energi, ettersom det er grunnleggende for både arbeid og effekt. Innen matematikken og fysikken er energi alltid enten bevegelsesenergi eller stillingsenergi, eller en blanding av disse to. Hvis noe beveger seg har det bevegelsesenergi, som en bekk med rennende vann eller en ball som ruller.

En gjenstand får stillingsenergi hvis det står stille og et ytre ting prøver å bevege på gjenstanden. På jorda vil de aller fleste stillestående gjenstander ha stillingsenergi på grunn av tyngdekraften.

Energi brukes for å utføre et mekanisk arbeid som du kan lese mer om nedenfor. Både energi og arbeid måles i Joules, som regel forkortet til bokstaven J.

Mekanisk arbeid er når en kraft virker på en gjenstand, og flytter den. Det vil si at så lenge du gjør en bevegelse som flytter på noe, så utfører du arbeid mot den gjenstanden. Det kan være alt som innfrir disse to kriteriene, som å sparke en fotball, dytte en handlevogn eller løfte opp en brusflaske. Det regnes også som arbeid når en maskin flytter noe, som når en gravmaskin flytter en stor stein.

Man kan regne ut hvor mye arbeid en handling krever ved å bruke følgende formel:

Arbeid = kraft * avstand

Kraft måles i målenheten newton, mens avstand måles i meter. Disse enhetene må legges sammen på samme måte som tallene, og enheten for arbeid blir derfor newtonmeter. Heldigvis har newtonmeter fått et enklere navn, nemlig Joule (J).

Når et arbeid blir utført vil energien overføres fra gjenstanden som utførte arbeidet til den gjenstanden som blir beveget. Hvis du kaster en stein vil altså energi flyttes fra kroppen din og over til steinen. Steinen bruker denne energien som bevegelsesenergi, og dette er altså grunnen til at den beveger seg når du kaster den.

Begrepet effekt brukes for å finne ut hvor fort et arbeid blir utført, og formelen for å regne ut dette er som følger:

Effekt = arbeid (J) / tid (s)

Målenheten for effekt blir dermed joule/sekund, men har fått navnet watt (W).

Selve utregningen for effekt er dermed veldig enkel. Du må vite hvor mange Joules arbeidet krevde, og hvor lang tid det tok.

Til slutt har vi et samlet eksempel på arbeid og effekt:

Vi flytter en boks på 10 kilogram to meter i løpet av 23 sekunder, og ønsker å finne arbeid og effekt.

Først må vi gjøre om kilo til newton, og innenfor skolematte og fysikk bruker man 10N per kilo. Boksen veier derfor 100 newton. Å flytte den 2 meter gir oss dermed følgende utregning:

100N * 2m = 200 J. Det vil si at arbeidet for å flytte hele boksen var på 200 Joules. Vi mangler fortsatt effekten, og den finner vi ved å dele arbeidet på tiden det tok.

200 J / 23s = 8,7W.

Som vi ser var den totale effekten av arbeidet på 8,7 watt.

Anbefalt

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: