Informasjon om nautiske mil, sjømil og knop

Når du er ute på havet er det ikke lenger målenheter som kilometer eller kilometer per time som hersker. Det er nemlig egne målenheter som hovedsakelig brukes når man er ute i båt, men disse er heldigvis nokså enkle å sette seg inn i.

Hvordan regne knop?

Målenheten for fart er knop, og tilsvarer 1,852 km/t. Knop er ikke en SI-enhet, men brukes likevel av de aller fleste båtførere over hele verden. I tillegg til å brukes av båtførere er knop også mye brukt av meteorologer og i noen tilfeller også luftfartøy.

Dersom du kjører en båt i nøyaktig én knop vil du faktisk kjøre akkurat én nautisk mil per time.

Opprinnelsen til målenheten knop er gammel, og stammer fra tiden hvor man brukte et langt tau med knuter i for å måle hvor fort båten gikk. Man la en line ut etter båten og telte hvor mange knuter, på den tiden kalt knoper, som ble dratt ut i løpet av tretti sekunder. Hver knute var 15,43 meter fra den neste, og hver knute som falt i vannet innen tretti sekunder telte som én knop. Om tre knuter falt i vannet ville man altså ha kommet litt over 46 meter på denne tiden, og reiste dermed i tre knop.

Sjømil - en gammel enhet

Før i tiden brukte man enheten sjømil for å regne ut distansen til sjøs. Denne enheten er fire ganger en nautisk mil, noe som tilsvarer 7 408,4 meter. Å finne den faktiske lengda på en sjømil har ikke vært lett, og før i tiden var det nokså vanlig at det ble lagt til eller fjernet noen meter fra sjømila med jevne mellomrom.

Enheten sjømil har utgått fra enheter som vanligvis brukes nå om dagen, og istedenfor brukes enkelt nok 4 nautiske mil. Det sies at en del fortsatt tror at sjømil og nautisk mil er det samme, men det er altså to forskjellige enheter, hvor sjømil til og med er ikke lenger er i bruk.

Informasjon om nautiske mil

Nautisk mil er derimot den målenheten som skal brukes om distanse til sjøs, og tilsvarer 1 852 meter. Dette er en enhet som blir brukt verden over når man er ute på havet, og brukes også innenfor meteorologien.

I likhet med sjømil har det vært mye debatt om hvor lang en nautisk mil faktisk er, og gjennom tidene har den både økt og sunket fra tid til annen. Forskjellige land hadde også forskjellige lengder på en nautiske milen, selv om det aldri var snakk om de store forskjellene. Nå er det derimot internasjonale lover som har bestemt at en nautisk mil er nøyaktig 1 852 meter, selv om mange fortsatt mener at det riktige tallet er 1 852,85 meter.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...