Informasjon om reelle tall, rasjonelle tall og irrasjonelle tall

Reelle tall

Reelle tall er alle tall som kan representeres som punkter på en linje, noe som inkluderer, alle rasjonale tall, alle naturlige tall og alle irrasjonale tall. I matematikken vises reelle tall ved bokstaven R.

I realiteten er de aller fleste tallene reelle tall, og kun tall som ikke kan plasseres på verken x-aksen eller y-aksen på en linje regnes som imaginært tall eller et komplekst tall. Et imaginært tall vil være et tall som ikke kan tegnes på en linje under noen omstendigheter, og et eksempel på et imaginært vil være √-1, kvadratrota av minus én.

Rasjonelle tall

Rasjonelle tall er alle tall som kan skrives som en brøk, og hvor både telleren og nevneren i denne brøken er heltall. Et unntak her er hvis nevneren er null, da dette tallet ikke vil være et rasjonelt tall.

Symbolet for rasjonelle tall er bokstaven Q.

For at et tall skal være rasjonelt må det være endelig eller periodisk desimalutvikling

Eksempler på rasjonale tall er:

1
- = 0,333 hvor rekka med treere etter komma vil være uendelig.
3

I eksempelet ovenfor vil rekka med 3-ere altså være uendelig, men ettersom den repeterer seg er det en periodisk desimalutvikling, og derfor et rasjonelt tall.

Et annet eksempel på et rasjonelt tall:

1
- = 0,25.
4

Her stopper altså desimalene allerede etter to stykker, og det er derfor en endelig antall desimaler, noe som beviser at tallet må være et rasjonelt tall.

√9 = 3

Her er det ingen desimaler etter 3-tallet, og √9 er derfor et rasjonelt tall.

I tillegg er alle naturlige tall også rasjonelle tall, som 8, 17947 eller -42.

Irrasjonelle tall

Irrasjonelle tall er det motsatte av rasjonelle tall, altså reelle tall som ikke kan skrive som en brøk hvor både teller og nevner er heltall.

Dersom man skriver et irrasjonelt tall som en desimalbrøk vil dette tallet inneholde uendelig mange desimaler hvor desimalutviklingen ikke er periodisk. En ikke-periodisk desimalutvikling vil si at tallene aldri repeterer seg.

Eksempler på irrasjonelle tall er for eksempel √2 eller π (pi).

√2 = 1,414213562.. Tallrekken vil altså fortsette uendelig lenge, men tallene vil aldri repetere seg i rekken, uansett hvor lenge du regner på det.

π = 3, 1415926535.. Her er det samme greine, altså en uendelig tallrekke som aldri vil repetere seg uansett hvor mange desimaler bak i regnestykket man går.

√3 = 1,73205080756.. Også dette er et irrasjonelt tall, og vil ha en uendelig lang tallrekke med en ikke-periodisk desimalutvikling.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...