Regne ut K-faktor for ørret

Kalkulator for å regne ut K-faktor hos ørret

Kalkulator finner du nedenfor.

En måte å anse om fisken er i dårlig, god eller utmerket kondisjon er å gjøre en beregning av fiskens K-faktor. Det foretas da gjerne en visuell vurdering der form, lengde, vekt og generelt utseende bedømmes og sammenlignes med tidligere fangster.

Ikke sjelden ser du det på Facebook eller i lignende fiskegrupper "I går fikk jeg denne julegrisen av en kubbe. K-faktor på 1,8". Men hvordan anslår du K-faktor når du vet lengde og vekt? Bruk kalkulatoren og regn ut.

K-Faktor Kalkulator

Resultatområder for ørret:

  • Rundt 0,8: Tynn fisk og dårlig form
  • Rundt 1: Normal kondisjon
  • Over 1,2: Meget fin kondisjon
  • Over 1,5: Helt eksepsjonelt

For å utføre en måling må du finne fiskens korrekte vekt og lengde. En kjøkkenvekt kan være et godt hjelpemiddel, da får du måling i hele gram. For å måle lengde legger du fisken på flatt underlag. Lengden måles fra snutespiss til bakkanten av halefinnen. Fyll inn verdiene i kalkulatoren og finn K-faktoren.

Slik ser formelen for å kalkulere K-faktor ut:

K-faktoren kan påvirkes blant annet av kjønn, sesong, hva og hvor mye den har spist, mengden av fettreserver, muskelutvikling og fiskens alder. Vi ser ofte at K-faktoren til hunner synker drastisk når eggene er lagt.

Utregningen brukes som oftest på ørret og laks, men kan også brukes på andre fiskesorter. Fiskeslag med ulik genetisk fasong vil naturligvis ha ulike klassefiseringer når det kommer til kondisjon.

K-Faktor tabell for ørret (30-80 cm)

Tabellen viser lengde i venstre kolonne og hvilken vekt som tilhører de ulike K-Faktor klassene på 0.8, 1 og 1.2. Vekten er angitt i gram.

Lengde (cm) 0.8 K-Faktor 1 K-Faktor 1.2 K-Faktor

Betydningen av fiskens kondisjon

Vi benytter oss av K-faktor for å kunne gi et anslag på fiskens helsetilstand, og om den egner seg som matfisk. Fisk som nettopp har gytt eller som forøvrig er i tynn og dårlig forfatning (støing) er ingen god matfisk og bør settes skånsomt tilbake.

En fisk med lav K-faktor kan også være et tegn på at mattilgangen i vannet ikke er den beste.

Se også vår benkpress kalkulator for utregning av 1RM.

Anbefalt

Du finner kalkulatoren nedenfor. Om du eksempelvis har et byggeprosjekt på gang i hagen eller bare ønsker å forstå utregningen av kubikk til volum...

Kalkulator lenger ned. Skal du flytte og ønsker å bestille flyttebil med riktig lagringsplass vil du ofte bli spurt om hvor mange kubikk flyttelasset...

Kalkulatoren finner du nedenfor. Det å finne kvadratroten av et tall med kalkulator er ganske lettvint. Bruk kalkulatoren vi har laget nedenfor og regn...

Kalkulatoren følger nedenfor. Lurer du på hvor gammel katten din er i menneskeår? Det kan denne kalkulatoren gi deg en pekepinn på. Et nøyaktig...

Kalkulatoren finner du lenger ned. Har du noen gang lurt på hvor gammel hunden din er i antall menneskeår? Med denne kalkulatoren kan du...