Kalkulator som omgjør fra centimeter til tommer og inches

Slik gjør du om fra cm til tommer - med kalkulator

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm:

Kalkulator for å gjøre om fra cm til tommer/inches:

Til daglig har vi jevnlig behov for å konvertere fra én måleenhet til en annen. Her skal vi ta en nærmere titt på hvordan du omgjør fra centimeter til tommer/inches, og motsatt. Dette er eksempelvis hendig hvis du ønsker å anslå størrelsen på TV og PC-skjermer.


Opprinnelsen til centimeter og inches


Centimeter tilhører det metriske system, som benyttes i store deler av verden. Vi bruker det også her i Norge. Relasjonene mellom enhetene er systematisk bygget på tierpotenser. Eksempelvis er 1 meter nøyaktig 100 centimeter, eller 10 desimeter.


Tommer/inches derimot stammer fra det gammeldagse keiserlige systemet. Selv om dette systemet gradvis har blitt mindre vanlig på global basis, er det fremdeles flittig brukt i land som USA. For ordens skyld er inches det engelske ordet for tommer.


Forholdet mellom de ulike enhetene


Internasjonale måleenheter har satt sin definisjon på én tomme til å være nøyaktig 2,54 centimeter. Sånn sett kan vi regne oss frem til følgende:

Formler


Omgjøre fra cm til tommer:
Tommer = antall cm × 0,3937

Omgjøre fra tommer til cm:
Cm = antall tommer × 2,54


Eksempler

Omgjøring tommer til cm for måling av TV

La oss ta for oss tre ulike eksempler.

Eksempel 1:

Du samarbeider med en amerikansk møbelprodusent og ser at en treplanke tilsvarer en lengde på 28 tommer. Hvor langt er dette i centimeter?

Svar:

28 tommer × 2,54 = 71,12 cm.
Treplanken har en lengde på 71,12 cm.


Eksempel 2:

I et internasjonalt forskningsprosjekt har du laget en prøve med lengde på 50 cm. For at dine amerikanske samarbeidspartnere skal skjønne hvor mye det er snakk om ønsker du å oppgi målingen i antall tommer.

Svar:

Tommer = 50cm × 0,3937 = 19,685 tommer
Prøven har en lengde på 19,685 tommer.

Eksempel 3:

Du ønsker å restaurere en gammel bygning, og kommer over en gammel tegning som angir en avstand på 100 inches. Hvor mye tilsvarer dette i cm?

Svar:

Centimeter = 100 tommer × 2,54 = 254 cm
Avstanden tilsvarer 254 cm, eller 2,54 meter.


Konklusjon


Det å kunne konvertere fra centimeter til tommer handler ikke utelukkende om teoretisk forståelse som benyttes av matematikere. Dette er praktisk for alle oss som er borti emnet i det daglige. Dette gjelder eksempelvis arkitekter, ingeniører, importører og alle som handler fra amerikanske nettsider.

I en stadig mer global verden der vi samhandler med personer fra andre kulturer og verdensdeler er det helt essensielt at vi klarer å forstå hverandres målesystemer.

Dette gjør oss ikke bare i stand til å kunne tolke og sammenligne ulike mål, men samtidig å kunne formidle informasjon på en klar og tydelig måte.

Å kunne forstå cm og tommer/inches gir deg grunnlaget for å kunne forebygge feilberegninger i mange aspekter som er viktig i vår moderne hverdag.

Samme hvilken yrkesvei eller interesser du har til daglig, er det å kunne mestre denne konverteringen et et veldig hendig verktøy både faglig og til hverdags.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...