Hvordan regne prosentfaktor og vekstfaktor

Slik regner du med prosentfaktor og vekstfaktor

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne utføre kalkulasjoner innen blant annet eksponentiell vekst.

Slik finner du prosentfaktoren:

Prosent betyr i praksis hundredel.

Prosentregning sier at:

30 % av 1000 kr = 30/100 * 100 kr = 0,3 * 100 kr = 30 kr

Vi kaller derfor tallet 0,3 for prosentfaktoren til 30 %.

Du finner altså prosentfaktoren ved å dele prosentandelen på 100.

Eksempel:

Finn prosentfaktoren til 7 %.

Utregning:

7/100 = 0,07

Slik finner du vekstfaktoren:

Det er nyttig å kunne regne med vekstfaktorer når du skal finne økning og nedgang i verdier. Eksempelvis ved prisstigning på bolig.

Du finner vekstfaktoren ved økning ved:

1 + prosentfaktoren

Motsatt finner du vekstfaktoren ved nedgang ved:

1 - prosentfaktoren

Vi bruker vekstfaktor i praksis med denne formelen:

Vekstfaktor * tallet før endring = Tallet etter endring

Prosent matematikk regnestykke eksempel vekstfaktor prosentfaktor

Eksempel:
I en eske ligger det 500 klinkekuler. Vi fjerner 40% av klinkekulene. Hvor mange klinkekuler har vi igjen?

Utregning:
100 % - 40% = 60%

Det gir oss:
Vekstfaktoren: 1 - 0.4 = 0.6

Tar utgangspunkt i formelen, og får:

Tallet etter endringen: 0.6 * 500 = 300

Svar: Vi sitter igjen med 300 klinkekuler.

Eksempel med prisøkning:

En leilighet er verdt 3.200.000 kr.

Den øker sin verdi med 3 %. Hva er den verdt etter verdiøkningen?

Utregning:
Tallet før endring * Vekstfaktor = Tallet etter endring

Prosentfaktoren:
3/ 100 = 0.03

Vekstfaktor:
1 + 0.03 = 1.03

3.200.000 * 1.03 = 3.296.000

Svar: Leiligheten er verdt 3.296.000 kr etter verdistigningen.

Eksempel med prisnedgang:
Erik kjøper en bil til 120.000 kr. Den synker i verdi med 15% på et år. Hvor mye er den verdt etter ett år?

Utregning:
Tallet før endring * Vekstfaktor = Tallet etter endring

Prosentfaktoren:
15% / 100 = 0.15

Vekstfaktor:
1 - prosentfaktor
1 - 0.15 = 0.85

120.000 * 0.85 = 102.000

Svar: Eriks bil er verdt 102.000 kr etter ett år.

Les også: Slik utfører du potensregning

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: