Hvordan regne prosentfaktor og vekstfaktor

Slik regner du med prosentfaktor og vekstfaktor

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne utføre kalkulasjoner innen blant annet eksponentiell vekst.

Slik finner du prosentfaktoren:

Prosent betyr i praksis hundredel.

Prosentregning sier at:

30 % av 1000 kr = 30/100 * 100 kr = 0,3 * 100 kr = 30 kr

Vi kaller derfor tallet 0,3 for prosentfaktoren til 30 %.

Du finner altså prosentfaktoren ved å dele prosentandelen på 100.

Eksempel:

Finn prosentfaktoren til 7 %.

Utregning:

7/100 = 0,07

Slik finner du vekstfaktoren:

Det er nyttig å kunne regne med vekstfaktorer når du skal finne økning og nedgang i verdier. Eksempelvis ved prisstigning på bolig.

Du finner vekstfaktoren ved økning ved:

1 + prosentfaktoren

Motsatt finner du vekstfaktoren ved nedgang ved:

1 - prosentfaktoren

Vi bruker vekstfaktor i praksis med denne formelen:

Vekstfaktor * tallet før endring = Tallet etter endring

Prosent matematikk regnestykke eksempel vekstfaktor prosentfaktor

Eksempel:
I en eske ligger det 500 klinkekuler. Vi fjerner 40% av klinkekulene. Hvor mange klinkekuler har vi igjen?

Utregning:
100 % - 40% = 60%

Det gir oss:
Vekstfaktoren: 1 - 0.4 = 0.6

Tar utgangspunkt i formelen, og får:

Tallet etter endringen: 0.6 * 500 = 300

Svar: Vi sitter igjen med 300 klinkekuler.

Eksempel med prisøkning:

En leilighet er verdt 3.200.000 kr.

Den øker sin verdi med 3 %. Hva er den verdt etter verdiøkningen?

Utregning:
Tallet før endring * Vekstfaktor = Tallet etter endring

Prosentfaktoren:
3/ 100 = 0.03

Vekstfaktor:
1 + 0.03 = 1.03

3.200.000 * 1.03 = 3.296.000

Svar: Leiligheten er verdt 3.296.000 kr etter verdistigningen.

Eksempel med prisnedgang:
Erik kjøper en bil til 120.000 kr. Den synker i verdi med 15% på et år. Hvor mye er den verdt etter ett år?

Utregning:
Tallet før endring * Vekstfaktor = Tallet etter endring

Prosentfaktoren:
15% / 100 = 0.15

Vekstfaktor:
1 - prosentfaktor
1 - 0.15 = 0.85

120.000 * 0.85 = 102.000

Svar: Eriks bil er verdt 102.000 kr etter ett år.

Les også: Slik utfører du potensregning

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...