Utregning matematikk Gjøre Om Prosent til Promille

Utregning av promille - Gjøre om fra prosent til promille

Promille betyr bokstavelig talt per tusen, noe som betyr at det er en tusendel av en sum. Det vil enkelt nok si at én promille er én tusendel av en total sum, mens fem promille er fem tusendeler av summen. Promille vises med tegnet ‰, og brukes som regel på mer eller mindre samme måte som prosent, spesielt hvis vi snakker om veldig lave deler av summen.

Når vi regner med prosent trenger vi 100 % for å fylle én hel ting, mens vi trenger 1 000 ‰ for å fylle samme ting. Det er altså ti promille for hver prosent!

For å regne ut promille kan man bruke følgende formel:

(Del av tallet / hele tallet) * 1000

Eksempel:

En person har 25 legoklosser, hvor 5 er blå, 10 er røde og 10 er gule. Hvor mange promille av legoklossene er gule?

Ved å bruke formelen ovenfor får vi følgende utregning:

(10 / 25) * 1000 = 400 ‰.

Dermed kan vi konkludere med at 400 promille av alle legoklossene er gule.

Som dere ser er formelen for å regne ut promille veldig lik den for å regne ut prosent, bare at vi ganger med 1000 istedenfor 100. Det betyr at det også er veldig lett å regne om til promille fra prosent.

Formelen for å gjøre om prosent til promille er følgende:

% * 10 = ‰

La oss regne ut prosent med samme eksempel som vist ovenfor:

(10 / 25) * 10 = 40 %. Her ser vi at 40 % av lekene er gule.

For å finne promillen fra prosenten trenger vi dermed bare å gange med ti for å få svaret.

40 % * 10 = 400 ‰.

Dersom du har en verdi oppgitt i promille, men ønsker å vite hvor mange prosent der er, trenger du bare å snu regnestykket, og dermed dele på 10.

Selve formelen ser slik ut:

‰ / 10 = %

Et lite eksempel:

600 ‰ / 10 = 60 %.

Eller et annet lite eksempel:

1,2 ‰ / 10 = 0,12 %.

Anbefalt

Du finner kalkulatoren nedenfor. Om du eksempelvis har et byggeprosjekt på gang i hagen eller bare ønsker å forstå utregningen av kubikk til volum...

Kalkulator lenger ned. Skal du flytte og ønsker å bestille flyttebil med riktig lagringsplass vil du ofte bli spurt om hvor mange kubikk flyttelasset...

Kalkulatoren finner du nedenfor. Det å finne kvadratroten av et tall med kalkulator er ganske lettvint. Bruk kalkulatoren vi har laget nedenfor og regn...

Kalkulatoren følger nedenfor. Lurer du på hvor gammel katten din er i menneskeår? Det kan denne kalkulatoren gi deg en pekepinn på. Et nøyaktig...

Kalkulatoren finner du lenger ned. Har du noen gang lurt på hvor gammel hunden din er i antall menneskeår? Med denne kalkulatoren kan du...