Utregning av promille - Gjøre om fra prosent til promille

Promille betyr bokstavelig talt per tusen, noe som betyr at det er en tusendel av en sum. Det vil enkelt nok si at én promille er én tusendel av en total sum, mens fem promille er fem tusendeler av summen. Promille vises med tegnet ‰, og brukes som regel på mer eller mindre samme måte som prosent, spesielt hvis vi snakker om veldig lave deler av summen.

Når vi regner med prosent trenger vi 100 % for å fylle én hel ting, mens vi trenger 1 000 ‰ for å fylle samme ting. Det er altså ti promille for hver prosent!

For å regne ut promille kan man bruke følgende formel:

(Del av tallet / hele tallet) * 1000

Eksempel:

En person har 25 legoklosser, hvor 5 er blå, 10 er røde og 10 er gule. Hvor mange promille av legoklossene er gule?

Ved å bruke formelen ovenfor får vi følgende utregning:

(10 / 25) * 1000 = 400 ‰.

Dermed kan vi konkludere med at 400 promille av alle legoklossene er gule.

Som dere ser er formelen for å regne ut promille veldig lik den for å regne ut prosent, bare at vi ganger med 1000 istedenfor 100. Det betyr at det også er veldig lett å regne om til promille fra prosent.

Formelen for å gjøre om prosent til promille er følgende:

% * 10 = ‰

La oss regne ut prosent med samme eksempel som vist ovenfor:

(10 / 25) * 10 = 40 %. Her ser vi at 40 % av lekene er gule.

For å finne promillen fra prosenten trenger vi dermed bare å gange med ti for å få svaret.

40 % * 10 = 400 ‰.

Dersom du har en verdi oppgitt i promille, men ønsker å vite hvor mange prosent der er, trenger du bare å snu regnestykket, og dermed dele på 10.

Selve formelen ser slik ut:

‰ / 10 = %

Et lite eksempel:

600 ‰ / 10 = 60 %.

Eller et annet lite eksempel:

1,2 ‰ / 10 = 0,12 %.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...

De aller færreste bedrifter kan tillate seg å forbli statiske og uendrede i stadig skiftende markeder. Mange endringer settes i verk av økonomiske grunner, mens andre gjøres for å...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...