Utregning matematikk Gjøre Om Prosent til Promille

Utregning av promille - Gjøre om fra prosent til promille

Promille betyr bokstavelig talt per tusen, noe som betyr at det er en tusendel av en sum. Det vil enkelt nok si at én promille er én tusendel av en total sum, mens fem promille er fem tusendeler av summen. Promille vises med tegnet ‰, og brukes som regel på mer eller mindre samme måte som prosent, spesielt hvis vi snakker om veldig lave deler av summen.

Når vi regner med prosent trenger vi 100 % for å fylle én hel ting, mens vi trenger 1 000 ‰ for å fylle samme ting. Det er altså ti promille for hver prosent!

For å regne ut promille kan man bruke følgende formel:

(Del av tallet / hele tallet) * 1000

Eksempel:

En person har 25 legoklosser, hvor 5 er blå, 10 er røde og 10 er gule. Hvor mange promille av legoklossene er gule?

Ved å bruke formelen ovenfor får vi følgende utregning:

(10 / 25) * 1000 = 400 ‰.

Dermed kan vi konkludere med at 400 promille av alle legoklossene er gule.

Som dere ser er formelen for å regne ut promille veldig lik den for å regne ut prosent, bare at vi ganger med 1000 istedenfor 100. Det betyr at det også er veldig lett å regne om til promille fra prosent.

Formelen for å gjøre om prosent til promille er følgende:

% * 10 = ‰

La oss regne ut prosent med samme eksempel som vist ovenfor:

(10 / 25) * 10 = 40 %. Her ser vi at 40 % av lekene er gule.

For å finne promillen fra prosenten trenger vi dermed bare å gange med ti for å få svaret.

40 % * 10 = 400 ‰.

Dersom du har en verdi oppgitt i promille, men ønsker å vite hvor mange prosent der er, trenger du bare å snu regnestykket, og dermed dele på 10.

Selve formelen ser slik ut:

‰ / 10 = %

Et lite eksempel:

600 ‰ / 10 = 60 %.

Eller et annet lite eksempel:

1,2 ‰ / 10 = 0,12 %.

Anbefalt

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: