Volum av prisme

Nedenfor følger eksempler på hvordan du regner ut volumet av et rett firkantet prisme og et rett trekantet prisme. Felles for de begge er at du ganger grunnflaten med høyden.

Formel for volum av prisme:

Volum = Grunnflate * høyde

Utregning for volum av prisme:

Eksempel 1:

Vi setter opp et eksempel på rett firkantet prisme der lengde er 7 cm, bredde er 5 cm og høyde er 9 cm. Utregningen blir som følger:

Grunnflate = 7 cm * 5 cm = 35 cm²

Grunnflate * høyde = 35 cm² * 9 cm = 315 cm³.

Volum av den rett firkantede prismen = 315 cm³.

Eksempel 2:

Vi ser her på et eksempel på et rett trekantet prisme med en likesidet 60 graders trekant som bunnflate og toppflate (endeflater). Trekantens side er på 10 cm og høyden ligger på 8,7 cm. Den totale høyden for prismen ligger på 12 cm.

Grunnflate: grunnlinje * høyde / 2

Grunnflate = 10 cm * 8,7 cm / 2 = 43,5 cm²

Grunnflate * høyde = 43,5 cm² * 12 cm = 522 cm³

Volum av den rett trekantede prismen = 522 cm³

Se også utregning og formler for volum av kule og volum av kjegle.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...

De aller færreste bedrifter kan tillate seg å forbli statiske og uendrede i stadig skiftende markeder. Mange endringer settes i verk av økonomiske grunner, mens andre gjøres for å...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...