Volum av prisme

Nedenfor følger eksempler på hvordan du regner ut volumet av et rett firkantet prisme og et rett trekantet prisme. Felles for de begge er at du ganger grunnflaten med høyden.

Formel for volum av prisme:

Volum = Grunnflate * høyde

Utregning for volum av prisme:

Eksempel 1:

Vi setter opp et eksempel på rett firkantet prisme der lengde er 7 cm, bredde er 5 cm og høyde er 9 cm. Utregningen blir som følger:

Grunnflate = 7 cm * 5 cm = 35 cm²

Grunnflate * høyde = 35 cm² * 9 cm = 315 cm³.

Volum av den rett firkantede prismen = 315 cm³.

Eksempel 2:

Vi ser her på et eksempel på et rett trekantet prisme med en likesidet 60 graders trekant som bunnflate og toppflate (endeflater). Trekantens side er på 10 cm og høyden ligger på 8,7 cm. Den totale høyden for prismen ligger på 12 cm.

Grunnflate: grunnlinje * høyde / 2

Grunnflate = 10 cm * 8,7 cm / 2 = 43,5 cm²

Grunnflate * høyde = 43,5 cm² * 12 cm = 522 cm³

Volum av den rett trekantede prismen = 522 cm³

Se også utregning og formler for volum av kule og volum av kjegle.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...