Volum av prisme

Nedenfor følger eksempler på hvordan du regner ut volumet av et rett firkantet prisme og et rett trekantet prisme. Felles for de begge er at du ganger grunnflaten med høyden.

Formel for volum av prisme:

Volum = Grunnflate * høyde

Utregning for volum av prisme:

Eksempel 1:

Vi setter opp et eksempel på rett firkantet prisme der lengde er 7 cm, bredde er 5 cm og høyde er 9 cm. Utregningen blir som følger:

Grunnflate = 7 cm * 5 cm = 35 cm²

Grunnflate * høyde = 35 cm² * 9 cm = 315 cm³.

Volum av den rett firkantede prismen = 315 cm³.

Eksempel 2:

Volum av prisme matematikk utregning

Vi ser her på et eksempel på et rett trekantet prisme med en likesidet 60 graders trekant som bunnflate og toppflate (endeflater). Trekantens side er på 10 cm og høyden ligger på 8,7 cm. Den totale høyden for prismen ligger på 12 cm.

Grunnflate: grunnlinje * høyde / 2

Grunnflate = 10 cm * 8,7 cm / 2 = 43,5 cm²

Grunnflate * høyde = 43,5 cm² * 12 cm = 522 cm³

Volum av den rett trekantede prismen = 522 cm³

Se også utregning og formler for volum av kule og volum av kjegle.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...