Hva er språkpoeng?

Språkpoeng er en form for ekstrapoeng du kan benytte når du søker skoleplass til høyere utdanning. Poengene mottar du ved å gå enkelte programfag (tidligere linjefag og studieretningsfag) på vgs.

Hvor mange språkpoeng kan du få?

- Fremmedspråk nivå III gir 1 språkpoeng
- 140 timer med fremmedspråk med koder PSPxxxx gir 0,5 språkpoeng

Fagene over er fag som faller som en del av Kunnskapsløftet. Fag fra Reform 94 og eldre skolestrukturer enn Reform 94 har andre poengsatser. Samordna opptak har en komplett oversikt over disse.

Husk: Karakteren du mottar i programfagene som gir deg språkpoeng skal tas med som en del av karaktersnittet, men du mottar altså ekstrapoeng i tillegg.

Språkpoengene går under samme sjangeren som realfagspoeng, hvilket betyr at du maksimalt kan få 4 ekstra søknadspoeng for språk og realfag til sammen.

Se også informasjon om realfagspoeng og alderspoeng.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...

De aller færreste bedrifter kan tillate seg å forbli statiske og uendrede i stadig skiftende markeder. Mange endringer settes i verk av økonomiske grunner, mens andre gjøres for å...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...