Hva er språkpoeng?

Språkpoeng er en form for ekstrapoeng du kan benytte når du søker skoleplass til høyere utdanning. Poengene mottar du ved å gå enkelte programfag (tidligere linjefag og studieretningsfag) på vgs.

Hvor mange språkpoeng kan du få?

- Fremmedspråk nivå III gir 1 språkpoeng
- 140 timer med fremmedspråk med koder PSPxxxx gir 0,5 språkpoeng

Fagene over er fag som faller som en del av Kunnskapsløftet. Fag fra Reform 94 og eldre skolestrukturer enn Reform 94 har andre poengsatser. Samordna opptak har en komplett oversikt over disse.

Husk: Karakteren du mottar i programfagene som gir deg språkpoeng skal tas med som en del av karaktersnittet, men du mottar altså ekstrapoeng i tillegg.

Språkpoengene går under samme sjangeren som realfagspoeng, hvilket betyr at du maksimalt kan få 4 ekstra søknadspoeng for språk og realfag til sammen.

Se også informasjon om realfagspoeng og alderspoeng.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...