Skolepoeng og konkurransepoeng

Skolepoeng tilsier poengene du søker med ved opptak til skole når du faller under førstegangsvitnemålskvoten. Samme søkere kjemper også i ordinære kvote med konkurransepoeng. Tilfredstiller du ikke kravene for å søke i førstegangsvitnemålskvoten, konkurrerer du i ordinær kvote med konkurransepoeng.

Og hva betyr førstegangsvitnemålskvote?

Førstegangsvitnemålskvoten vil si en gruppe studieplasser du konkurrerer om som gjelder for elever som søker seg til høyere utdanning etter fullført vgs. 50 % av studieplassene ligger i denne kategorien. Dersom du fyller mer enn 21 år i opptaksåret kan du ikke konkurrere i førstegangsvitnemålskvoten.

Så litt om hvordan man regner ut skolepoeng:

Skolepoeng = karakterpoeng + kjønnspoeng + språkpoeng + realfagspoeng + opptaksprøvepoeng

Og hvordan du regner ut konkurransepoeng:

Konkurransepoeng = skolepoeng + alderspoeng + tilleggspoeng for folkehøgskole, militæret og høyere utdanning

Ved å trykke på hvert enkelt poengemne, kan du lese en mer utfyllende tekst om de ulike poengsatsene, og hvor mange poeng du kan få.

Samornda opptak kan by på dypere informasjon rundt søknadsprosessen.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Hvor mye koster det deg å betale et lån raskere? I dagens rentemarked kan det være fordelaktig å nedbetale lånet raskere. Lang avbetalingstid kan synes fristende, men samtidig øker...

Halv skatt i desember gir deg noen ekstra kroner i lommeboka før julehandelen setter inn. Mange ser derfor frem til og trenger disse pengene. Men hva er bakgrunnen for...

Mange bedrifter sliter med at de har gjennomtrekk på personalfronten. Å utvikle sine ansatte som et verktøy for å hindre dette, kan være en god strategi for å sikre...

Vi bruker prosentfaktor og vekstfaktor for å kunne gjøre beregninger på nye verdier når vi vet utgangsverdien. Kunnskapen danner et godt grunnlag innen praktisk matematikk for senere å kunne...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...