Skolepoeng og konkurransepoeng

Skolepoeng tilsier poengene du søker med ved opptak til skole når du faller under førstegangsvitnemålskvoten. Samme søkere kjemper også i ordinære kvote med konkurransepoeng. Tilfredstiller du ikke kravene for å søke i førstegangsvitnemålskvoten, konkurrerer du i ordinær kvote med konkurransepoeng.

Og hva betyr førstegangsvitnemålskvote?

Førstegangsvitnemålskvoten vil si en gruppe studieplasser du konkurrerer om som gjelder for elever som søker seg til høyere utdanning etter fullført vgs. 50 % av studieplassene ligger i denne kategorien. Dersom du fyller mer enn 21 år i opptaksåret kan du ikke konkurrere i førstegangsvitnemålskvoten.

Skolepoeng og konkurransepoeng førstemalskvote utdanning

Så litt om hvordan man regner ut skolepoeng:

Skolepoeng = karakterpoeng + kjønnspoeng + språkpoeng + realfagspoeng + opptaksprøvepoeng

Og hvordan du regner ut konkurransepoeng:

Konkurransepoeng = skolepoeng + alderspoeng + tilleggspoeng for folkehøgskole, militæret og høyere utdanning

Ved å trykke på hvert enkelt poengemne, kan du lese en mer utfyllende tekst om de ulike poengsatsene, og hvor mange poeng du kan få.

Samornda opptak kan by på dypere informasjon rundt søknadsprosessen.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: