Skolepoeng og konkurransepoeng

Skolepoeng tilsier poengene du søker med ved opptak til skole når du faller under førstegangsvitnemålskvoten. Samme søkere kjemper også i ordinære kvote med konkurransepoeng. Tilfredstiller du ikke kravene for å søke i førstegangsvitnemålskvoten, konkurrerer du i ordinær kvote med konkurransepoeng.

Og hva betyr førstegangsvitnemålskvote?

Førstegangsvitnemålskvoten vil si en gruppe studieplasser du konkurrerer om som gjelder for elever som søker seg til høyere utdanning etter fullført vgs. 50 % av studieplassene ligger i denne kategorien. Dersom du fyller mer enn 21 år i opptaksåret kan du ikke konkurrere i førstegangsvitnemålskvoten.

Så litt om hvordan man regner ut skolepoeng:

Skolepoeng = karakterpoeng + kjønnspoeng + språkpoeng + realfagspoeng + opptaksprøvepoeng

Og hvordan du regner ut konkurransepoeng:

Konkurransepoeng = skolepoeng + alderspoeng + tilleggspoeng for folkehøgskole, militæret og høyere utdanning

Ved å trykke på hvert enkelt poengemne, kan du lese en mer utfyllende tekst om de ulike poengsatsene, og hvor mange poeng du kan få.

Samornda opptak kan by på dypere informasjon rundt søknadsprosessen.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...

De aller færreste bedrifter kan tillate seg å forbli statiske og uendrede i stadig skiftende markeder. Mange endringer settes i verk av økonomiske grunner, mens andre gjøres for å...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...