Sykepleier lonn informasjon om yrke utdanning

Sykepleier

Lønn 2020/2021:

Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her)

Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet

Litt om sykepleieryrket:

Sykepleieryrket er allsidig og et godt studievalg. Behovet for faglig dyktige ansatte innen helsevesenet er økende, ikke minst etter pandemien som følge av Covid-19.

Som sykepleier jobber du typisk med å behandle og forebygge sykdom. Du gir omsorg og veileder pasienter og pårørende. I samsvar med lege samarbeider du med å sette opp et behandlingsløp. Ofte har du ansvar for oppfølging i rehabilitering og utføring av kontroller.

Flere velger å jobbe på sykehus av ulik størrelse, men behovet er også høyt på eldrehjem, helsestasjoner, bo- og behandlingshjem, og i Forsvaret.

Sykepleier typiske arbeidsoppgaver vilkaar lonn jobb jobbmuligheter

Mange bygger på bachelorgraden med å ta en spesialisering på to år. Videreutdanningen tas i form av en mastergrad og kan eksempelvis være innen anestesi- eller intensivsykepleie.

Personlige egenskaper:

Evne til å kommunisere med pasienter i en sårbar situasjon er essensielt. Du bør dessuten evne å kunne vise empati, og ta avgjørelser i en stresset situasjon. Det å vise respekt, være løsningsorientert og kunne takle tidvis høyt arbeidspress er egenskaper som kommer godt med dersom du vurderer en karriere som sykepleier.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: