Sykepleier lonn informasjon om yrke utdanning

Sykepleier

Lønn 2020/2021:

Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her)

Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet

Litt om sykepleieryrket:

Sykepleieryrket er allsidig og et godt studievalg. Behovet for faglig dyktige ansatte innen helsevesenet er økende, ikke minst etter pandemien som følge av Covid-19.

Som sykepleier jobber du typisk med å behandle og forebygge sykdom. Du gir omsorg og veileder pasienter og pårørende. I samsvar med lege samarbeider du med å sette opp et behandlingsløp. Ofte har du ansvar for oppfølging i rehabilitering og utføring av kontroller.

Flere velger å jobbe på sykehus av ulik størrelse, men behovet er også høyt på eldrehjem, helsestasjoner, bo- og behandlingshjem, og i Forsvaret.

Sykepleier typiske arbeidsoppgaver vilkaar lonn jobb jobbmuligheter

Mange bygger på bachelorgraden med å ta en spesialisering på to år. Videreutdanningen tas i form av en mastergrad og kan eksempelvis være innen anestesi- eller intensivsykepleie.

Personlige egenskaper:

Evne til å kommunisere med pasienter i en sårbar situasjon er essensielt. Du bør dessuten evne å kunne vise empati, og ta avgjørelser i en stresset situasjon. Det å vise respekt, være løsningsorientert og kunne takle tidvis høyt arbeidspress er egenskaper som kommer godt med dersom du vurderer en karriere som sykepleier.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...