Den vanlige momssatsen på varer ligger på 25 %. På næringsmidler beregnes en avgift på 14 prosent. Herunder faller alle mat- og drikkevarer og enhver annen vare som skal...