Hvordan regne ut avstand (strekning)

For å utregne avstand multipliserer du fart og tid, og vi får da følgende formel:
Avstand = fart * tid

Eksempel 1:
Sindre holder en gjennomsnittsfart på 60 km/t og kjører uten stopp i 5 timer. Hvor langt har han kjørt?

Svar:
Avstand = 60 km/t * 5 t = 300 km

Sindre har kjørt totalt 300 km.

Eksempel 2:

Hvordan regne ut avstand strekning

Leona ønsker å finne den totalte avstanden for sykkelturen der hun holdt en gjennomsnittsfart på 19,5 km/t. Sykkelturens varighet var på 34 minutter. Finn avstanden.

Svar:
Først må vi omgjøre minutter til timer ved å bruke formelen:
Minutter / 60 = antall timer

34 minutter / 60 = 0,57 timer

19,5 km/t * 0,57 timer = 11,12 km

Sykkelturens avstand var 11,12 km.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...