Matematikk grunnleggende hvordan regne algebra

Info om grunnleggende algebra - hvordan regne algebra

Algebra er en del av matematikken hvor man kan bruke bokstaver istedenfor tall når man løser oppgaver. En stor del av algebraen består av ukjente tall som vises som en bokstav, som oftest x. Når et tall er ukjent kan det i realiteten være et hvilken som helst tall, og da er altså utfordringen å finne ut hvilket tall dette ukjente tallet symboliserer.

I Norge er det vanligste å bruke x og y som ukjente, men det kan være en hvilken som helst bokstav. Mange liker å bruke a, b, c og videre, og du er fritt frem til å bruke hvilken som helst bokstav du skulle ønske.

I motsetning til andre utregninger er det ikke summen vi er ute etter i algebra, men heller hva de ukjente tallene står for. Veldig ofte får vi oppgitt svaret på oppgaven fra før av, og må ta i bruk denne for å løse den ukjente bokstaven.

Nedenfor ser du et veldig enkelt eksempel på grunnleggende algebra:

5 + x = 14

Her vet vi jo allerede hva summen er, men ikke hvordan vi fikk den. For å finne x her må vi finne ut hvilket tall som må plusses med 5 for å få summen 14, og man kan flytte 5-tallet over til den andre siden for å finne svaret enklere. Når man skifter side av likhetstegnet må man alltid skifte fortegn, altså gjøre om positive tall til negative, og omvendt. I dette tilfellet blir det minus 5 istedenfor + fem:

X = 14 – 5

Herfra kan vi fort regne ut at 15 minus 4 er 9, og kan derfor konkludere med at X = 9.

Når man regner med algebra møter man ofte på parenteser, og regelen for å regne ut disse er enkel. Du skal alltid regne ut parentesene før du bruker tallene inne i dem i resten av regnestykket. Eksempel:

(5 * 3) + 3 + x = 20

Før vi kan flytte over tallene til den andre siden må vi altså regne ut summene inne i parentesen.

15 + 3 + x = 20

Og derfra kan vi finne ut hva x er:

X = 20 – 15 – 3

X = 2

Det finnes også oppgaver hvor man har et tall og en bokstav i samme ledd, som 5x eller 14a. Her skal man også finne verdien på den ukjente bokstaven. Eksempel:

5A + 4A +1 -13 = 6 + 3A

Her må vi først legge alle tallene med en ukjent i seg på én side, og resten på en annen side. Nå er det veldig viktig å huske at de som tallene som er positive blir negative og omvendt.

5A + 4A – 3A = 6 - 1 +13

Nå trenger vi bare å legge sammen og trekke fra tallene.

6A = 18

Som vi ser er 6A lik 18, men vi kan dele dem på den høyeste fellesnevneren for å finne ut hvor stor én A er.

6A / 6 = 1A

18 / 6 = 2

Med dette kan vi si at 1A, eller bare A = 2.

Algebra er et veldig stort tema som kan bli ekstremt vanskelig, og er noe som er på pensum i matte i alle skoletrinn, i en form eller en annen.

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...