Prosentoppgaver med formel og utregning

Prosentregning kan brukes til mye spennende og nyttig innen matematikken. For eksempel, hvis man jobber og tjener penger, kan man enkelte regne ut hva man skal betale i skatt. La oss si man har en jobb som gir 20.000 kroner i måneden, og man så skal betale 40% i skatt, hvor mye skal man da betale?

Skatteprosent

Løsningen baseres på denne formelen, hvor summen vi leter etter kalles "A", prosent kalles "P" og utgangspunktet kalles "B", hvilket blir; A = B x P / 100 som igjen blir A = 20.000 x 40 / 100 = 8.000 kroner i skatt.

Prosent og moms

Et annet interessant regnestykke er hvis man skal kjøpe en vare som 450 kroner med moms, og man ønsker å finne ut hva denne varen koster før momsen legges på.

Dette finner man ut ved hjelp av formelen:
Varens pris med moms x 100 / 125, som blir; 450 x 100 / 125 = 360 kroner

En god huskeregel for utregning av moms er at dersom man skal legge til moms til en kjent sum, kan man multiplisere utgangspunktet med 1,25. Skal man trekke fra, kan man dividere på 1,25.

Prosent av utgangspunkt

Hvis man har 700 kroner i lommen, og skal betale for en vare som kun koster 35 kroner, da sitter man tilbake med 665 kroner. Men hvor mange prosent av den opprinnelige summen har man egentlig betalt?

For å finne ute dette, må man igjen ty til prosentutregninger. Og formelen for dette er; prosent = betalt sum / opprinnelig sum x 100, hvilket blir; % = 35 / 700 x 100 = 5%

Prosentvis økning

Man kan også regne ut hvor mye en vare øker prismessig i prosentvis stigning, dersom man vet en vare i utgangspunktet koster 300 kroner, og skal øke med 30%, hva vil varen koste etter stigningen?

For å finne ut av dette må man bruke formelen; opprinnelig sum x (prosent / 100) = økning, som så legges til den opprinnelige prisen, hvilket gir; 300 x (30 / 100) = 90 + 300 = 390 kroner totalt.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √. De...

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal finne...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

Det finnes et «hav» av matematiske uttrykk, formler og måter å regne ut ting på. Et av områdene innenfor matematikk er potensregning. Det er ikke alltid like enkelt å...

De aller færreste bedrifter kan tillate seg å forbli statiske og uendrede i stadig skiftende markeder. Mange endringer settes i verk av økonomiske grunner, mens andre gjøres for å...

Et økende fokus på kropp har gjort at industrien innen kosttilskudd nærmest har skutt i været de siste ti årene. Fra å ha vært et marked forbeholdt de “ekstreme”...

Mange drømmer om å starte for seg selv. Noe av det første du må bestemme deg for er organisasjonsform. Her får du tips til hvordan du starter et aksjeselskap...

I løpet av uken, året og livet tilbringer vi mye tid på jobb. Å jobbe i et arbeidsmiljø der man kjenner seg velkommen, vel og får støtte til arbeid...