Hvordan finne omkrets, diameter og radius

Når man skal måle overflaten eller arealet av en sirkel er det viktig å kunne begrepene radius og diameter. Disse er i bunn og grunn tett knyttet opp til hverandre, da det er så enkelt som at diameter er 2*radius. Det betyr at dersom du vet diameteren kan du dele denne på to for å finne radius, og dersom du får oppgitt radius trenger du bare å gange den med to for å finne diameteren.

Radius er navnet på avstanden mellom midtpunktet i sirkelen og frem til en av kantene. Så lenge prikken er i midten vil avstanden være akkurat like lang uansett hvilken vei du måler. Denne kan du ofte måle med en linjal, men pleier veldig ofte å være oppgitt på regnestykker.

Diameter er avstanden fra en del av sirkelen til nøyaktig motsatt side. Den vil alltid være dobbelt så stor som radius, så du kan bruke formelen r*2 for å regne ut diameter.

For å finne radius eller diameter må du altså enten ha et måleredskap, eller få opplyst enten radiusen eller diameteren. Det er også mulig å finne ut av dem dersom du allerede vet overflaten eller arealet på sirkelen, men det er en veldig tungvinn måte å gjøre det på.

Omkrets

Omkrets er et begrep som brukes for å forklare lengden på alle sidene i en figur lagt sammen. På en kvadratisk figur vil det være veldig enkelt å regne ut omkretsen, mens det er mer komplisert for mangekantede figurer eller figurer med ujevne overflater.

Utregning av omkrets på et rektangel er det enkleste, og gjøres med formelen l+l+b+b. Det betyr at man må vite lengden og bredden på rektangelet, og plusse alle sidene sammen. Ettersom et rektangel har to like lengder og bredder vil begge l-ene og b-ene være det samme tallet.

Dersom et rektangel er 20 centimeter langt og 5 centimeter bredt vil utregningen være som følgende:

20cm+20cm+5cm+5cm = 50cm.

Det er også mulig å regne ut omkretsen av en likebeint trekant, og dette kan gjøres på nesten samme måte som ovenfor. Dersom du vet lengden på alle sidene kan disse enkelt plusses sammen for å finne omkretsen.

Omkrets av en sirkel

Omkrets av en sirkel matematikk bilkjøring

Før i tiden var det vanskelig å finne ut omkretsen til en sirkel, men takket være konstanten pi er det blitt ganske så lett. Selve formelen er: diameter * pi = omkrets av en sirkel. Pi har jo uendelig mange tall bak kommaet, men for de aller fleste skulle det gå fint å regne med pi som 3,14.

Eksempel: Hva er diameteren av en sirkel med radius på 6cm?

Her må vi først gjøre om radiusen til diameter ved å gange med to:

6cm*2 = 12cm

Deretter må vi gange diameteren med pi.

12cm * 3,14 = 37,68 centimeter.

Svaret er altså at omkretsen er 37,68 centimeter. Det er viktig å huske at man snakker om centimeter eller meter når man regner ut omkrets, ikke kvadratcentimeter eller kvadratmeter.

Les også: Hvordan regne ut omkrets?

Anbefalt

Kalkulator for å gjøre om fra tommer/inches til cm: ...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...