hvordan regne overflate av kjegle

Hvordan regne overflate av kjegle

En kjegle er et tredimensjonal geometrisk prisme som inneholder en grunnflate som samles ved et punkt over flaten. Grunnflaten kan enten være en sirkel, ellipse eller en kvadrat, men dersom den er kvadratisk kalles det også for en pyramide, og har en annen fremgangsmåte for å regne ut overflatearealet av den.

Formelen for å regne ut overflatearealet til en kjegle med en sirkulær grunnflate er følgende:

πrs + πr^2

Her er altså π 3,14, r radiusen i selve grunnflaten og s er lengden fra toppen av kjeglen ned til grunnflaten.

Utregning av en kjegles overflate

Eksempel: En kjegle har en diameter på 6cm, og en høyde på 8cm. Hva er overflatearealet?

Først må vi dele diameteren på to for å finne radius. 6cm / 2 = 3cm. Deretter er det bare å putte tallene inn i første del av formelen (πrs). Dette gir oss overflaten til selve kjegla, ikke grunnflaten.

3,14 * 3cm * 8cm = 75,36cm^2.

Så kan vi ta den andre halvdelen av formelen, πr^2. Dette gir oss overflatearealet til grunnflaten av kjegla:

3,14 * (3^2cm=9cm^2) = 28,26cm^2.

Til slutt må vi plusse sammen de to overflateverdiene for å finne det totale svaret.

28,26cm + 75,36cm^2 = 103,62cm^2. Dette er da svaret på det totale overflatearealet av kjeglen. Se også fremgangsmåte for utregning av overflate av pyramide.

Anbefalt

Hva er kvadratrot? Kvadratroten av et tall vil si det tallet du må multiplisere (gange) med seg selv for å få tallet du er ute etter. Kvadratrot skrives √....

Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet...

Prosent betyr i praksis per hundre og stammer fra det latinske uttrykket Per Centum. Innen matematikkens verden bruker man symbolet «%» for prosent. Formelen for prosentregning når du skal...

Enkeltmannsforetak har forkortelsen ENK og som navnet tilsier så vil det si et foretak som kun har en ansvarlig eier. Ved opprettelse blir foretaket registrert i Enhetsregisteret. Har foretaket...

Selvangivelse er et informasjonsskriv du mottar i posten og over din profil hos Altinn, Skatteetaten og Minside. Denne informasjonen gir deg en oversikt over dine inntekter, utgifter, gjeld og...

Moms er et annet ord for merverdiavgift og er i praksis en omsetningsavgift på forbruk av varer og tjenester. Du skal betale moms ved omsetning av alle varer og...

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: