Legge ut CV på nett

Hvordan regne ut watt

Enkelte ganger kan vi ha behov for å regne ut watt. For eksempel når du skal kjøpe lyspærer. Ikke se deg blind på tallene i seg selv.

Watt er et begrep som benyttes innen fysikkfaget, og er måleenheten for effekt. På engelsk brukes ordet ”Power” når vi snakker om effekt, og derfor blir det korrekt å benytte bokstaven P i formler som uttrykk for effekt.

Definisjonen på effekt (P) er arbeid utført per tidsenhet uttrykt i måleenheten watt. Måleenheten for arbeid er Joule (J), som i Norge uttales som ”jul”. Dette er en av flere enheter for måling av energi.

En watt (effekt) blir da forbruket av Joule (arbeid) per sekund. Dette brukes for eksempel når vi forholder oss til elektroniske innretninger i hjemmet. Lyspærer og forsterkere i lydanlegg er vanlige eksempler. Innen kraftproduksjon bruker man enheten kWh/h, elektrisk energi per time.

Det høyeste tallet er ikke alltid best

En lyspære på 60 watt bruker dobbelt så mye elektrisk energi per sekund, som en lyspære på 30 watt. Avhengig av hva energien passerer gjennom (materialer), vil du se effekten av dette i form av lysstyrke. Lysstyrke (lumen – lm) er det du skal se etter når du sammenligner for eksempel lyspærer. En LED-pære på 10 watt vil for eksempel avgi like mye lys som en tradisjonell glødepære på 40 watt.

Det finnes flere formler som måler effekt, her er de vi vanligvis har bruk for:

Hvor mye skal til for å flytte ei trillebår raskt?

P = v x F

Denne formelen brukes til å finne sammenhengen mellom Effekt, kraft og hastigheten på et objekt. Lien v står for velocity (hastighet på engelsk) i meter per sekund mens F er kraft i Newton. Dersom du dytter ei trillebår med en kraft på 5 Newton, i en hastighet på 3 meter per sekund, er effekten 15 watt.

Hvordan regne ut watt

Høyt turtall på bilen?

P = T x w

Skal du kjøpe ny bil, vil du kanskje finne ut hva motoren yter på forskjellige turtall. Da bruker du denne formelen, der P er effekt, T er dreiemoment i Newtonmeter og w er hastigheten på omdreiningen (i radianer) per sekund. En omdreining 2 ∏ radianer.

Dersom bilen oppgis å yte 130 Newtonmeter (Nm) ved 7000 omdreininger per minutt, blir effekten 130 x (7000/60) x 2 ∏ = cirka 73,2 Kilowatt

Arbeid målt i Joule

P = W/t

Ser vi på sammenhengen mellom effekt, arbeid og tid bruker vi denne formelen. W står for arbeid målt i Joule, mens t står for sekunder (tid).

Er arbeidet 40 Joule og tiden 5 sekunder, blir P = 20/5 – som gir oss 8. Den gjennomsnittlige effekten er da 8 Watt over 5 sekund.

Hvordan regne watt til ampere?

P = U x I

P er fortsatt effekt, U står for elektrisk spenning (dette måles i volt) mens I står for elektrisk strømstyrke (måles i ampere).

Et forbruk på 16 ampere over et spenningsfall på 230 volt gir en effekt på 16 x 230 = 3680 Watt.

Går vi andre veien og vil finne ut hvor mange ampere, bruker vi formelen

I (ampere) = P (effekt) /U (volt)

Anbefalt

(Sponset) Kryptovalutaen Bitcoin har siden tidenes morgen hatt en formidabel vekst få (om noen) aktiva er i nærheten av. Ikke uventet har stadig flere kastet seg på Bitcoin-toget som nærmest...

Lønn 20/21: Ca. 720.000 kr Dette jobber en app-programmerer med: En app-utvikler jobber som i all hovedsak...

Lønn 2020/2021: Ca. 399.000 kr (Alle sektorer) En restaurantsjef har ca 480.000 kr, mens en ansatt på kafé/gatekjøkken ligger på rundt...

Lønn 20/21: Ca. 615.000 kr Lønnsnivået henger i stor grad sammen med erfaring og ansiennitet. Det er ikke nødvendigvis noen direkte...

Lønn 2020/2021: Alle sektorer: 548.160 kr (Les mer her) Utdanningstid: 3 år på Høyskole/Universitet Litt om sykepleieryrket: