Utregning endring prosent eksempler prisvekst

Utregning av endring i prosent med eksempler

Hvordan finne endringen i prosent

Utregning av avkastning i prosent + noen eksempler

Avkastning kan bety alle slags form for økonomiske gevinster, og her kan du lære hvordan du regner ut de mest vanlige av disse.

De aller fleste har penger i banken, og får årlig en viss avkastning på disse i form av renter. Rentene kan ligge på alt fra 1 % til 5 %.

Selve formelen for å regne ut avkastningen på bankrentene ser slik ut:

(Innskudd * rente^antall renteperioder) - innskudd

Det vil si at hvis du har en bank som betaler rente én gang i året, og ønsker å vite hvor mye penger du har på konto etter 3 år, så setter du inn 3 på antall renteperioder.

Selve renta oppgis i årlig vekst, ved at 2 % rente skrives som 1,02, og 6 % rente skrives som 1,06.

Deretter må vi gjøre om denne summen til prosent, og kan dermed bruke følgende formel:

((avkastning i kr) / opprinnelig verdi) * 100 % = endring i prosent.

Eksempel:

Du setter inn 100 000kr på en konto med 4 % rente per år. Hvor stor avkastning har du etter 13 år?

Først du må bruke formelen for eksponentiell vekst for å finne ut hvor mye totalsummen er etter 13 år.

Det gjør du ved å ta innskuddet og gange med renta opphøyd i antall år:

100000kr*1,04^13 = 166507kr.

Deretter må du fjerne originalinnskuddet fra totalsummen for å vite hvor stor avkastning du sitter igjen med.

166507kr – 100000kr = 66507kr.

Dette er da avkastningen i kroner, men ettersom vi er ute etter avkastningen i prosent må vi regne litt til.

For å gjøre dette om til prosent må du finne endring i prosent. Det gjør du ved å bruke følgende formel:

(Avkastning i kr / opprinnelig verdi) * 100 % = endring i prosent.

Da gjenstår det altså å dele avkastningen på den opprinnelige verdien.
66507kr / 100000kr = 0,66507.
Til slutt må vi gange denne summen med 100 for å få svaret i prosenter.
0,66507 * 100 = 66,5 %.

Det betyr at avkastningen på 100 000kr med 4 % rente over 13 år gir deg en avkastning på hele 66,5 %.

Andre typer avkastninger kan regnes ut på mer eller mindre samme måten, som du kan se i neste eksempel.

Eksempel 2:

Du pusser opp kjellerleiligheten for å leie den ut. Totalt bruker du 120 000kr på å pusse den opp, og gjennomsnittlig 2 000kr i året på vedlikehold. Etter skatt får du inn 5 500kr per måned. Hvor stor avkastning har du etter 25 år? I eksempelet ser vi bort ifra inflasjon for svingninger i boligmarkedet som påvirker leieprisen.

Her må vil altså først finne ut den totale verdien på prosjektet over hele utregningen. Da må vi altså finne den totale summen for vedlikeholdet, og plusse den på engangssummen for oppussingen.

(2000kr * 25) + 120000 = 170 000kr.

Det betyr at den totale utgiften på 25 år er 170 000kr. Deretter er vi ute etter å finne ut hvor mye vi kan tjene på den samme tiden.

(5500kr * 12mnd) * 25 år = 1 650 000kr

Det betyr at vi kommer til å få inn hele 1 650 000kr i løpet av denne tiden, og kan allerede nå se at vi kommer til å sitte med en solid avkastning, selv når vi trekker fra utgiftene.

For å finne avkastningen må vi trekke fra den opprinnelige verdien, i dette tilfellet utgiftene, fra den nye verdien:

1650000 – 170000 = 1 480 000kr.

Da sitter vi altså med en avkastning på 1 480 000kr. For å gjøre den om til en prosentvis avkastning på vi bruke formelen:

(Avkastning i kr / opprinnelig verdi) * 100 % = endring i prosent.

I dette tilfellet blir det:
1480000 / 170000 * 100 = 870 %

Det betyr at over 25 år tjener vi inn 870 % av pengene vi har investert i prosjektet, og sitter altså med en enorm avkastning. Les for øvrig mer om å finne prosentendringen.

Anbefalt

Du finner kalkulatoren nedenfor. Om du eksempelvis har et byggeprosjekt på gang i hagen eller bare ønsker å forstå utregningen av kubikk til volum...

Kalkulator lenger ned. Skal du flytte og ønsker å bestille flyttebil med riktig lagringsplass vil du ofte bli spurt om hvor mange kubikk flyttelasset...

Kalkulatoren finner du nedenfor. Det å finne kvadratroten av et tall med kalkulator er ganske lettvint. Bruk kalkulatoren vi har laget nedenfor og regn...

Kalkulatoren følger nedenfor. Lurer du på hvor gammel katten din er i menneskeår? Det kan denne kalkulatoren gi deg en pekepinn på. Et nøyaktig...

Kalkulatoren finner du lenger ned. Har du noen gang lurt på hvor gammel hunden din er i antall menneskeår? Med denne kalkulatoren kan du...